Üniversitemizde “Kültürleşme Psikolojisi” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi

 

“Kültürleşme Psikolojisi” başlıklı e-konferans, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra ASICI’nın yönlendiriciliği ve Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SAĞIR’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.


Kültür kavramının tanım ve mahiyetine değinen konuşmacı, insan psikolojisinin farklı kültürler ve farklılıklara karşı takınabileceği tutumlar üzerinde durdu. Kültürleşme, asimilasyon ve kültürel stres, özümleme, bütünleşme, ayrılıkçılık ve marjinalleşme gibi statik kavramların dünyadaki nüfus hareketliliğinde ve özellikle Türkiye’ye göç eden Suriyeliler için ne anlama geldiğine değindi. Kendisinin de ilgili konuda “Kültürel Uyum, Ruh Sağlığı ve Din” adlı bir çalışma kaleme aldığını belirten Sağır; 1921 Cenevre Sözleşmesi’nin uluslararası statüde geçerliliğine binaen Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar için mülteci denilemeyeceğini dikkat çekti. Uyum ve entegrasyon açısından Suriyelilerin Türk kültürüne olan bakış açıları ile ev sahibi kültürün sığınmacı kültürüne olan bakış açısının konu açasından önemine vurgu yaptı. İki toplum arasında ortak manevi değerlerin ve kültür yakınlığının karşılıklı entegrasyon açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Bilgi ve çıkarımlarında; psikoloji bilimi literatüründe çalışmaları ve analizleri olan John Berry ve Floyd Rudmin’in kültürleşme özelinde saptadığı tespitlerin belirleyiciliğine değinen konuşmacı, göçmen kadınlar hakkında yeteri miktarda çalışma yapılmadığını ifade etti. Kadının içinde bulunduğu sosyal rolü gereği toplumda arka planda kalışını ise buna gerekçe olarak sundu. İstanbul, Gaziantep, Konya ve Kilis illeri özelinde göçmen kadınlar ve çocuklarla gerçekleştirdiği mülakatlar ve saha çalışmalarında edindiği verileri de dinleyicilerle paylaştı.


E-konferans soru cevap kısmından sonra sona erdi.