Üniversitemizde “Devlet ve Toplum: Covid-19 Sonrası Kriz Yönetimi” Başlıklı Sempozyum Düzenlendi

 

Üniversitemizde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü tarafından, Covid-19 sonrası yönetim sorunlarını değerlendirmek amacıyla “Devlet ve Toplum: Covid-19 Sonrası Kriz Yönetimi” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. 

Online olarak gerçekleştirilen sempozyum,  Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile davetli konuşmacı Prof. Dr. M. Murat Erdoğan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan Rektör Karacoşkun, tarih boyunca yaşanan salgınlardan ve Covid-19 salgın sürecinde yaşanan krizlerden, kamu politikalarından ve Üniversitemizde salgına dair alınan önlemlerden bahsederek “Bugünkü sempozyumun salgın sürecindeki kriz yönetimi ile ilgili farklı alanlardaki sorunların anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlayacağını” vurguladı.
Dünya çapında pek çok ülkenin göçmen ve mülteci hususunda birbirinden farklı politikalar uyguladığından bahseden Prof. Dr. M. Murat Erdoğan ise Cumhuriyet’ten 2011’e ve Suriye krizi sonrası 2011’den günümüze Türkiye’nin göç politika ve uygulamalarına dair aydınlatıcı bilgiler verdi.

Beş oturumda gerçekleşen sempozyumun ilk oturumunda, pandemi hususunda hukuki süreç açısından sürecin nasıl daha iyi yönetilebileceği, kamu kurumlarının krizlere karşı geliştirdikleri eylem planları, pandemi döneminde devletlerin aşı ve turizmi birbirlerine karşı enstrüman olarak kullanmaları ve devletlerin krizlerin çözümü noktasında nasıl önlem alması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulunuldu. İkinci oturumda, Covid-19 salgınından sonra dünyada ve ülkemizdeki göç/ göçmenlerin durumu ile Kilis’te bulunan Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları zorluklar tartışıldı. Üçüncü oturumda, dünya ölçeğinde pandemiyle birlikte ekonomide yaşanan sıkıntılar, Türkiye’de İslami finans ve katılım bankalarının durumu ile dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve gıda krizi ele alındı. Dördüncü oturumda, Covid-19 sonrası uzaktan eğitim uygulamaları ve yabancı dil öğretiminde yaşanan aksaklıklar ile öğrencilerin psikolojik reaksiyonları ve çözüm önerileri tartışıldı.  Beşinci oturumda ise sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığının yeri ve önemi, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyonun önemi ile kamu kurum ve kuruluşlarının başarılı uygulamaları ile salgın sonrası sağlık turizminde yaşanabilecek hareketliliklere değinildi.  

Sempozyum, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Efe’nin genel değerlendirme ve kapanış konuşması ile sona erdi.