Üniversitemizde “Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi

 

Üniversitemizde, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Tarih Konuşmaları” adlı program münasebetiyle “Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı e-konferans gerçekleştirildi. Konferansın yönlendiriciliğini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun üstlenirken, Timsal Karabekir Yıldıran da konuşmacı olarak katıldı.

Yıldıran, konuşmasının başında, Millî Mücadelemizin en önemli simalarından biri olan babası Kazım Karabekir’in biyografisini dinleyicilere sundu. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında cereyan eden Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda, Paşa’nın aldığı görevler ve bulunduğu mevkiler hakkında bilgi verdi. Daha sonra XIX. asrın sonlarında kendi devletlerine karşı ayaklanan ve Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinde terörizm faaliyetlerinde bulunan Ermenilerin, bütün bunları emperyalist dış güçlerin tahriki ile yaptıklarını vurguladı. Akabinde Kazım Paşa’nın XV. Kolordu Komutanlığı payesi ile Kars, Erzurum ve Ardahan mevkilerinde Ermeni komiteciler ile ilişkisinden bahsetti. Kazım Paşa’nın aktardıkları özelinde Ermenilerin Doğu’da Müslümanlara karşı korkunç katliamlara giriştiğini; kadın, çocuk ve yaşlı demeksizin bölgedeki Müslümanlara karşı soykırım uyguladıklarını belirtti. Buna rağmen dünya kamuoyunda kabul gören ve son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden’ın da resmen tanıdığı Osmanlı Türklerinin 1915 Ermeni Tehciri’nde Ermenilere soykırım uyguladıkları iddiasını ve ithamını esefle kınadığını belirtti. Ayrıca Yıldıran, İstiklal Harbi esnasında, Kars, Ardahan ve Nahcivan’ın Ermenilerden alınarak bölgenin vatan topraklarına kazandırılmasında ve akabinde imzalanan Gümrü, Moskova ve Kars antlaşmaları ile Doğu Cephesi’nin zafer ile sonuçlanmasında yine Türkiye’nin doğu hududunun belirlenmesinde Kazım Karabekir Paşa’nın rolünün altını çizdi. Buna ilaveten kendisi küçük yaşta yetim kalan Kazım Karabekir’in bölgede kimsesiz ve yardıma muhtaç Ermeni çocuklarını himaye edip onlarla bizzat ilgilendiğinden ve iyi bir eğitim almaları adına okullar açtırdığından bahsetti.

Son olarak geçmişten ders ve ibret alan Türk gencinin Millî Mücadelemizin kahraman kumandanları ve yöneticilerinden ilham alarak vatanına ve milletine hizmet etmek ve onu korumak namına her türlü görev ve sorumlulukla mükellef olduğunu ifade etti.

 

E-Konferans soru- cevap kısmının ardından sona erdi.

 

a