“Kıraathane Söyleşileri”nin 27’ncisi Gerçekleştirildi

 

“Kudüs” başlıklı söyleşi, Üniversitemiz Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu’nun yönlendiriciliği ve İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz’ün sunumuyla gerçekleştirildi.
Söyleşiye dinleyicileri selamlayarak başlayan Gündüz; İsrail’in Kudüs ve Filistin’de, dünyanın gözü önünde, cinayetler işlediğini, üzerinde ölü toprağı bulunan Müslümanların ise bu duruma ne yazık ki sessiz kaldığını belirtti. 

Gündüz, “Kudüs bizim için neyi ifade ediyor?”, “Kudüs merkezli yaşananlar neyi ifade ediyor?” sorularının önemli olduğunu vurguladı. Gündüz, siyonist işgalcilerin tarih boyunca Kudüs’ü, Yahudilerin başkenti olarak göstermeye çalıştığını ancak bunun temelsiz bir sahiplenme olduğunu söyledi. 

Kudüs’ün önceleri farklı etnik kesimlerin farklı inançlarını yaşamasına imkân sağlayan bir barış adası olduğunu ifade eden Gündüz, kentin Müslüman dünyasındaki önemine ve Kudüs’ün Müslümanların üçüncü kutsal kenti olduğuna değindi. Kudüs’ün; İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği mekân olduğunu, bunun yanında Peygamber Efendimizin (sav) Bakara Suresi 144. ayet nazil oluncaya kadar Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılması dolayısıyla Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirtti. 

Gündüz, yaklaşık yüz yıllık bir süreçten beri Kudüs’ün Batı egemenliğinde olduğunu, bu dönem içerisinde Kudüs ve civarında sürekli olarak arkeolojik kazılar yapıldığını anlattı. Yahudilerin yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularla Kitab-ı Mukaddes’teki bilgileri delillendirmeye çalıştıklarını fakat ortaya çıkanların Hristiyan ve Müslüman bulgularını ön plana çıkardığını ifade etti. 

1917 yılında başlayıp 1967’de ortaya çıkan gelişmelerle birlikte Yahudiler tarafından Filistin halkının yerlerinden edildiğini, mülteci konumuna düşürüldüklerini söyleyen Gündüz, günümüzdeki olayların arkasında Kudüs’ün Yahudileştirilme çabası olduğunu belirtti. Kudüs’te yaşanan olayların Batı dünyasında nasıl bir karşılık bulduğu sorusunu kendimize sormamız gerektiğini söyleyen Gündüz, Müslümanların bu soru karşısında nerede durması gerektiği konusu üzerinde durdu. ABD’den Fransa’ya, İngiltere’den Avusturalya’ya kadar Batılıların ve emperyalist güçlerin İsrail tarafında olduğunu ve Filistin halkının yanında yer alan herhangi bir açıklama yapan ülke ve bireyin antisemitik olarak yaftalandığını belirtti. 

Gündüz; meselenin sadece Filistin meselesi olmadığını, emperyalistlerin siyasetlerinde önemli bir ayak oluşturduğunu anlamak gerektiğini belirterek dünya kamuoyunun uyandırılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.