Üniversitemizde “Zihinsel Modellerimize Dair Dönüşümsel Bir Arayış: Liderlik” Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Zihinsel Modellerimize Dair Dönüşümsel Bir Arayış: Liderlik” adlı e-seminer, Üniversitemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğr. Üyesi Esra Asıcı’nın yönlendiriciliği ve Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Fatih Bektaş’ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 

Konuşmasına e-seminere katılım sağlayanları selamlayarak başlayan Bektaş, iş yaşamında önemli bir beceri olan liderliği, örgütsel kültür ve davranış açısından ele aldı.  Lider ve takipçileri arasındaki mesafeden hareketle, örgütte gözlemlenen güç mesafesi üzerinden açıklamalarını gerçekleştirdi.

Liderliğin ortaya çıkması için ihtiyaç duyulan kavramları amaç, ortam, takipçiler ve süreç olarak tanımlayan Bektaş, liderliğin doğuştan gelen bir özellik mi yoksa sonradan kazanılan bir beceri mi olduğu konusunda, bir eğitim bilimci olarak, doğuştan getirilen özelliklerin bulunduğunu; ancak süreklilik içerisinde çalışarak ve çabalayarak geliştirebileceğimiz özelliklerimizin de var olduğunu ifade etti.  

Liderliği akıl, kalp ve ruh olmak üzere üç ana sütun üzerinde temellendiren Bektaş, akıl sütununun içerisine adalet ve liyakatı yerleştirdi.  Ruh sütununu, merhamet olarak değerlendirerek yumuşak güç anlamına geldiğini belirtti ve bu yumuşak güç içerisinde nezaket, anlayış, dostluk gibi özelliklerin yer aldığını vurguladı.  En önemli sütunun ise kalp sütunu olduğunu belirten Bektaş, bu sütunun içerisinde cesaretin yer aldığını ve cesaret olmadıkça akıl sütununun da ruh sütununun da ayakta kalamadığını dile getirdi. 

E-seminer, teşekkür konuşması ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.