“Kıraathane Söyleşileri”nin 26’ncısı Gerçekleştirildi

 

“İslâmi Finans Üzerine” başlıklı söyleşi, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir’in yönlendiriciliği ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır’ın sunumuyla gerçekleştirildi. 

Söyleşiye dinleyicileri selamlayarak başlayan Bayındır, İslami finans konusuna nasıl merak sardığına değinerek İslami anlayışa, kültüre göre ekonomi ve parayla ilgili ilişkilerin konumlandırılması meselesinin stresli olduğunu belirtti. 
Bu bağlamda servetin ne olması gerektiği sorusunun cevaplandırılmasının önem arz ettiğini vurguladı. Malın mutlak sahibinin Allah olduğunun altını çizen Bayındır, insanların ellerindeki malların emanet olduğunun bilincinde olmaları gerektiğini ve iktisadın teorisine bu bilginin işlenmesinin asıl mesele teşkil ettiğini söyledi.

İnsanların Allah’ın koyduğu sınırlar dâhilinde mallar üzerinde söz sahibi olduğunu belirten Bayındır, yetimlerin mallarının nasıl himaye edilmesi gerektiği konusunu Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle açıkladı. Ardından, Allah’ın yetimlere finansal okuryazarlığın öğretilmesini emrettiğini vurguladı. İktisadi okuryazarlığın ise son derece önemli olduğunu ve bunun temel içeriğinin meşru mal kazanma yöntemleri ile gayrı meşru nitelikli kazanç yollarının belirlenmesi gerektiğini açıkladı. Meşru mal kazanma yöntemlerinin başında ticaretin geldiğini; gayri meşru nitelikli kazanç yollarında ise kumar ve faizin ön plana çıktığını söyledi. 

Bayındır, çağdaş finansal işlemlerinden hangilerinin ticaret hangilerinin faizli kredi kapsamında ele alınabileceğini açıkladı. Klasik dönem ve çağdaş dönem finansal işlem ve ürünlere de değindi.

Söyleşi, teşekkür konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.