Üniversitemizde “Dünya Siyasetinde Yeni Yönelimler” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi 

 

“Dünya Siyasetinde Yeni Yönelimler” başlıklı e-konferans Kilis Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (KODAM) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Efe’nin yönlendiriciliği ve Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Nebi Miş’in katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.


Sözlerine dinleyicileri selamlayarak başlayan Miş, “Dünya siyasetinde yeni yönelimler nasıl açıklanmalı?” sorusundan hareketle geçmişten bugüne kadar gerçekleşen değişim ve dönüşümler üzerinde durdu. İlk olarak küresel değişimleri açıklamaya çalışan sosyalist ve liberalist anlayışların değişim perspektiflerini dile getirdi. Küresel çapta yaşanılan değişimlerin kimi zaman kendisini açıkça gösterdiğini belirtti ve yaşanılan dönüşümlerin ve değişimlerin tek bir nedeninin olmadığını da ifade etti. Miş, geçmişte yaşanılan değişimleri açıklamak için Batı merkeziyetçiliğine dayanan anlayışın, ekonomik ve toplumsal faktörlerin, savaş ve dış müdahalelerin; birey, grup ve siyasi seçkinlerin davranışlarının ve siyasal ideoloji yönelimlerinin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak son on-on beş yılda gerçekleşen yönelimleri açıklamak için de liberalizmin içinde bulunduğu zor durumun, uluslararası kurumların etkinliğinin azalma nedenlerinin, popülist siyasal liderliklerinin ve rejimlerinin, küresel düzeydeki güç mücadelelerinin, küresel ekonomilerden içe dönen ekonomilerin, uluslararası normların ve değerlerin içinde bulunduğu zor durumun incelenmesi gerektiğini ifade etti. 

E-konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi.
E-konferansa bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=969wlpA_3bA&t=32s