Üniversitemizde “Yunus Emre ve Türk Dünyası” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Anadolu Türkçesinin, estetik ve edebî bir dil hüviyeti kazanmasında etkin rol oynayan Yunus Emre’nin, 700. vefat yıl dönümü ve 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi hasebiyle Üniversitemizde düzenlenen Yunus Emre’yi anma etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Fen Edebiyat Fakültesi ile Dil ve Edebiyat Topluluğunun düzenlediği, yönlendiriciliğini Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu’nun yaptığı söyleşide, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bilveren “Yunus Emre ve Türk Dünyası” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan köklü geçmişinden bahsederek söze başlayan Bilveren, Türklerin İslamiyet’i kabulü ile başlayan İslam serüvenini, Ahmet Yesevi, Yunus Emre gibi Türk tasavvuf düşüncesinin önemli şahsiyetleri üzerinden değerlendirdi ve onların Türk dilinin gelişimine yaptıkları katkılardan ve geliştirmiş oldukları evrensel sevgi dilinden bahsetti. Yunus Emre’nin şiirlerinde kullanmış olduğu dilin, Orta Asya Türkçesi ile ortak özellikler taşıdığını vurgulayan Bilveren, Yunus’un çağlara uzanan etkisinin ve bütün Türk dünyasında hala sevilip okunmasının en önemli nedenlerinden birinin kullandığı dil olduğunu belirtti.  

Söyleşi, soru- cevap bölümü ile sona erdi.