Kilis 7 Aralık Üniversitesi

MATBU FORMLAR

1 AKADEMİK KİMLİK BAŞVURU FORMU
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 TELEFON ARIZA İSTEK FORMU
13
14
15
16
17
18
19 İŞ İSTEK FORMU
20
21 PROJE İSTATİK BİLGİLERİ
22 İŞÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
23 YEMEKHANE ANKET FORMU
24 GÜNCEL İLETİŞİM BİLGİ FORMU
25 BETEK BAŞVURU FORMU
26 SİVİL SAVUNMA ARAMA KURTARMA EKİBİNE KATILIM BAŞVURU FORMU
27 ÖYP 6 AYLIK FAALİYET RAPORU
28 YÖNETİM KURULU / SENATODA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN KONULARLA İLGİLİ BİLGİ FORMU
29 AKADEMİK PERSONEL BİLGİ İSTEK FORMU
30 BİLİMSEL SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
31 PLAKA TANIMA SİSTEMİ
32 ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ, BAŞARI BELGESİ, ÖDÜL, PLAKET, ONUR ÖDÜLÜ TALEP FORMU
33 YRD. DOÇ.DR. , DOÇ.DR. ve PROF. DR. ATAMALARINDA JÜRİ ÜYESİ ÜCRET FORMLARI
34 ÜAK DOÇENTLİK JÜRİSİ BİLGİ YAZISI VE LİNKİ      https://yoksis.yok.gov.tr/
35 DOĞRUDAN TEMİN ONAY BELGESİ
36 EBYS YETKİ DEVİR FORMU