Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA Elif KAYA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
elifkaya@kilis.edu.tr/ https://www.researchgate.net/profile/Elif-Kaya-4
0 348-813 93 34-1532