Üniversitemizde “Kültürden İrfana” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz Öğrenci Topluluklarından Yeniler Topluluğunun katkıları ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un sunumlarıyla “Kültürden İrfana” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye dinleyicileri selamlayarak başlayan Rektörümüz Karacoşkun, söyleşinin konu başlığı olarak belirlenen din psikolojisi alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti. Din psikolojisinin psikolojiyle doğrudan ilişkili olduğunu; ancak dini konularda bilgi sahibi olmadan da din psikolojisi alanındaki çalışmaların yetersiz kalacağını ifade etti. Psikoloji nasıl ki bir insanın yapıp edegeldiği davranışlarının nedenlerini anlayabilme bilimi ise aynı şekilde din psikolojisinin de dinle ilgili olumlu yahut olumsuz her türlü duygu, düşünce ve davranışlarının gerisinde yatan nedenleri anlayabilme bilimi olduğunu aktardı. 

Rektörümüz Karacoşkun, din psikolojisi üzerinde çalışırken daha çok hümanistik yaklaşımı ele aldığını bu bağlamda da Erich Fromm üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi. Fromm’un dinin insan için vazgeçilmez olduğunu ifade ettiğini, dinin insana kattıklarını değerli bulduğunu belirttiğini aktardı. Fromm’un Sevme Sanatı, Sahip olmak ya da Olmak gibi kitaplarından verdiği örneklerle söyleşiye devam etti. 

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.