Akademik

Ünvanı

Prof. Dr.

resim

Adı-Soyadı

Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Doğum Tarihi ve Yeri

Kilis 23.07.1966

Fakülte

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

 

E-posta/Web

rektor@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66– 1001

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi

1989

Yüksek Lisans

O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı

1994

Doktora

O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı

1998

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi

1999

Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı

2007

Prof. Dr. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı

2010

ARAŞTIRMA ALANLARI

YÖNETİLEN TEZLER

Mevlüt Baycu, Ahlak Eğitimi Çerçevesinde Utanma(Haya) Duygusu ve Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2003, C.Ü. Sosyal Bil. Enst., Sivas.

------------------------------------------------

Hamiyet Öztürk, Ahlak Eğitimi Çerçevesinde Ailede Doğruluk Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2003, C.Ü. Sosyal Bil. Enst., Sivas.

------------------------------------------------

Sema Yılmaz, Gaziantep’te Dinî ve Sosyo Kültürel Hayat, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2004, C.Ü. Sosyal Bil. Enst., Sivas.

------------------------------------------------

İdris Ekinci, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” adlı eserindeki Yalnızlık Temasına Psikolojik Yaklaşımlar, Yüksek Lisans Tez Projesi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2006, C.Ü. Sosyal Bil. Enst., Sivas.

------------------------------------------------

Azime Yiğit, SigmundFreud’un Kişilik Kuramı ile Gazali’nin Kişilik Görüşlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tez Projesi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2002, C.Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas.

------------------------------------------------

İsmail Yağmur, Gazali Düşüncesinde İnsan Psikolojisine Yaklaşımlar, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2007, C.Ü. Sosyal Bil. Enst., Sivas.

------------------------------------------------

Havva Makaroğlu, Depremin Dinî Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi (Düzce İl Merkezi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2005, C.Ü. Sosyal Bil. Enst., Sivas.

------------------------------------------------

Gonca Özaydın, 6-11 Yaş Çocuklarının Dinî Gelişiminde Korku Motifinin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2006, C.Ü. Sosyal Bil. Enst., Sivas.

------------------------------------------------

Bünyamin Kahraman, Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri (Afyonkarahisar Örneği),Yüksek Lisans Tez Projesi, Danışman: M. Doğan KARACOŞKUN,2009, C.Ü. Sosyal Bil. Enst. Sivas.

------------------------------------------------

Mustafa Erten, Hadisler Bağlamında Mutluluk, Yüksek Lisans Tezi, 2016, GAÜ., Sosyal Bil. Enst. Gaziantep.

------------------------------------------------

Mahmut Günal, Türkiye’de Yazılmış Din Psikolojisi Kitaplarının Mukayeseli İçerik Analizleri, GAÜ., Sosyal Bil. Enst. Gaziantep, (Devam ediyor).

------------------------------------------------

Davut Ceylan, İbadet Psikolojisi, GAÜ., Sosyal Bil. Enst. Gaziantep, (Devam ediyor).

------------------------------------------------

Merve Sezer (Toprak) , Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlak-ı Alai adlı eserinde İnsan Psikolojine Yaklaşımlar, GAÜ., Sosyal Bil. Enst. Gaziantep, (Devam ediyor).

------------------------------------------------

Özgül Çelik, Muhasibi Düşüncesinde İnsan Psikolojisine Yaklaşımlar, GAÜ., Sosyal Bil. Enst. Gaziantep, (Devam ediyor).

------------------------------------------------

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi A.B. Dalı Başkanlığı

1999-2007

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı

2009-2011

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği

2009-2010

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2009-2010

Kilis 7 Aralık Üni. M.R. Eğitim Fakültesi Dekan Yrd.

2010-2011

Kilis 7 Aralık Üni. M.R. Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2010-2011

Kilis 7 Aralık Üni. M.R. Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2010-2011

İst. Üni. İlahiyat Fak. Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başk.

2011-2012

Gaziantep Üni. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bil. Bölüm Başk.

2013-2014

Gaziantep Üni. İlahiyat Fak. Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başk.

2013-2014

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeliği

2014-

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği

2014-

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2014-2015

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü

2014-2015

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı

2014-2015

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

2014-2014

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

2015-

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yusuf Şerefoğlu SYO Hemşirelik Böl. Bşk.

2015-

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği

2015-

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü

2017 -

YABANCI DİL

İngilizce ve Arapça

YAYIN BİLGİLERİ

 

Kitaplar

------------------------------------------------

Din Psikolojisi El Kitabı, (Editör ve yazar), Grafiker Yayınları, Ankara, 2012, 2013.

------------------------------------------------

Ateist Bir Mistik ErichFromm, Etüd Yay., Samsun, 2006.

------------------------------------------------

Erich Fromm ve Din, İz Yayıncılık, İstanbul, 2011.

------------------------------------------------

Kutsal Metin Seküler Analiz, Çamlıca Yay., İstanbul, 2013.

------------------------------------------------

Dinî ve Sosyal Psikoloji Yazıları, (Çeviri ve Derleme), Din ve Bilim Kitapları Yay., Samsun, 2006.

------------------------------------------------

İlköğretim 4-5-6-7-8. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı (Komisyon çalışması).

------------------------------------------------

İnanç-Davranış İlişkisi, Etüt Yay., Samsun, 2000.

------------------------------------------------

İHL Öğrencilerinde Dinî Tutum ve Davranışlar, Etüt Yay., Samsun, 1995.

------------------------------------------------

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, 2015 (Bölüm Yazarı).

------------------------------------------------

Şehirler, Sesler, Anlar (mısra mısra yazılar), 2016.

------------------------------------------------

Yunus’un Çağrısı, 2015, (Bölüm Yazarı).

------------------------------------------------

Makaleler

------------------------------------------------

Bireysel ve Toplumsal Çözülmede Televizyon Faktörü Üzerine Düşünceler, C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 6, Sayı:1, 2002, Sivas.

------------------------------------------------

Psikososyal Kimlik, (Çeviri) Erik Erikson, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (e-dergi), C. 3, Sayı: 2, 2003, www.dinbilimleri.com.

------------------------------------------------

Sosyal Davranışın Yedi Kökeni, (Çeviri) Michael Argyle, çev. M. Doğan KARACOŞKUN, C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 7, Sayı: 2, 2003, Sivas.

------------------------------------------------

Maslow’da Kendini Gerçekleştirme Kavramı ve Eleştirisi, Tabula Rasa Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, 2006.

------------------------------------------------

Kur’an Bağlamında Olumsuz Davranışlara Psikolojik Yaklaşımlar, C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 9, Sayı: 1, 2005, Sivas.

------------------------------------------------

Okulöncesi Dönem Çocuklarında Dua, (Alan Araştırması), C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, C. 9, Sayı: 1, 2005, Sivas.

------------------------------------------------

Hümanistik İnancın Umudu Erich Fromm, (Çeviri) Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, (e-dergi), C. 6, Sayı: 2, 2006. www.dinbilimleri.com.

------------------------------------------------

Sufizm ve Psikoloji” Adlı Kitap Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (e-dergi), C. 6, Sayı: 2, 2006, www.dinbilimleri.com.

------------------------------------------------

Dinî İnanç-Dinî Davranış İlişkisine Psikolojik Yaklaşımlar, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (e-dergi), C. 3, 2003, Sayı: 2, www.dinbilimleri.com.

------------------------------------------------

Dinî Gelişim Kuramları, (Çeviri), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi (e-dergi), C. 4, 2003, Sayı: 4, 2004, www.dinbilimleri.com.

------------------------------------------------

İbnü’l-Arabî’de İnsan Psikolojisine Yaklaşımlar ve Kişilik Çözümlemeleri, C. 7, Sayı: 2, Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, (e-dergi), 2007, www.dinbilimleri.com.

------------------------------------------------

Beggary As A Means Of Emotional Exploitation : A Qualitative Inquiry into The Beggary in Sivas, C. 9, Sayı: 1, Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, (e-dergi), 2009.

------------------------------------------------

”Dile Benden Ne Dilersen, Türbe Ziyareti ve Dileklerine Psikososyal Çözümlemeler”, İslami İlimler Dergisi, C. 7, Yıl: 7, sayı, 1, (Bahar, 2012).

------------------------------------------------

Mutluluktan Öte Bir Sırra Ermek: Yunus’un Şiirleri Bağlamında İşlevsel Boyutuytla Sevgi ve Mutluluk Çözümlemeleri” Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı, 11, 2012/1, (e-dergi).

------------------------------------------------

Fromm’un Hümanistik Psikoloji Kuramı Bağlamında Eski Ahit’te Geçen Peygamber Kıssaları, Milel ve Nihal Dergisi, C. 7, sayı, Eylül-Aralık 2010.

------------------------------------------------

Şark İslam Klasiği Pendname’ye Göre Kişilik Tipleri ve Mutluluk Yolları, Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, (e-dergi), C. 12, Sayı: 1, 2012.

------------------------------------------------

Sanal Dünyanın Arenası Bilgisayar Oyunları, Diyanet Aylık Dergi, sayı, 236, Aralık, 2010.

------------------------------------------------

Temelleri Sarsılmakta Olan Bir Sığınak: Aile, Diyanet Aylık Dergi, sayı, 259, Temmuz, 2012.

------------------------------------------------

Sevgiyi Kökleştiren Haslet: Vefa, Diyanet Aylık Dergi, sayı, 246, Haziran, 2011.

------------------------------------------------

Yayınlanmış Diğer Yazılardan Bazıları

------------------------------------------------

Sahte Kendilik Kamuflajına İsyan Sözleri Yahut Şiirin Psikanalitiği, Buruciye Edebiyat.

------------------------------------------------

Durağan Sevgi ve İşlevsel Aşk, Buruciye Edebiyat.

------------------------------------------------

Marifetname’de Beden-Karakter İlişkisi, Bizim Sivas.

------------------------------------------------

Televizyon Yayınlarının Olumsuz Etkileri, Kervan.

------------------------------------------------

Çocukların Gelişiminde Özgüven, Somuncubaba İlim, Kültür ve Edebiyat.

------------------------------------------------

Alkol ve Uyuşturucu Kullanmanın Zararları, Somuncubaba İlim, Kültür ve Edebiyat.

------------------------------------------------

Ailevi Değerler ve Gençlik, Genç Bilge Dergisi.

------------------------------------------------

Mutlu Olmak İçin Nedenler, Genç Bilge Dergisi.

------------------------------------------------

Ben ve Ramazan, Ay Vakti Edebiyat Dergisi.

------------------------------------------------

BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)

Konferanslardan Bazıları

------------------------------------------------

Çocuk ve Değer, Samsun

------------------------------------------------

Mutlu Olmak İçin Nedenler, Samsun.

------------------------------------------------

Çocuk ve Ergenlerle İletişim, Giresun, Tokat

------------------------------------------------

Danışma ve Rehberlik İlkeleri, Tokat.

------------------------------------------------

Etkili İletişim, Etkili İnsan, Tokat

------------------------------------------------

Ruh Sağlığı, Sivas

------------------------------------------------

Etkili İletişim Yolları, Sivas, Tokat, Sulusaray, Niksar, Zile, Turhal

------------------------------------------------

Alkol ve Uyuşturucu Kullanmanın Zararları, Yeşilyurt/Malatya

------------------------------------------------

Mevlana’da Eğitim İlkeleri, Akıncılar/Sivas

------------------------------------------------

Camilerin Sosyo-Psikolojik İşlevleri, Darende, Pütürge

------------------------------------------------

Kutlu Doğum Konferansı, Kilis

------------------------------------------------

Yok Eden Şiddet (M. Zeki Aydın’la birlikte) Yozgat

------------------------------------------------

Muhammedi Muhabbet, Divriği/Sivas

------------------------------------------------

Sempozyum, Şura ve Diğer Bilimsel Toplantılardan Bazıları

------------------------------------------------

”Din Hizmetlerinde Psikolojik Formasyon Yeterliliğinin Önemi ve İlahiyat Fakültelerindeki Psikoloji Eğitimi Üzerine Görüş ve Öneriler”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, (Bildiriler, Müzakereler), S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta, 2004

------------------------------------------------

”Din Hizmetlerinde, Bireylerin Dinî Görünüşlü Psikososyal Problemlerinin Çözümüne Katkı sağlayabilme Yolları”, D.İ.B. Ulusal Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, 2007

------------------------------------------------

”Bir İstismar Yolu Olarak Dilencilik”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bir Kent Sorunu: Dilencilik, İstanbul, 2008.

------------------------------------------------

“İHL’lerde Din Öğretimi, Sorunlar, Sorun Kaynakları ve Çözüm Yolları Üzerine Görüş ve Öneriler” IV. Din Şurası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2009

------------------------------------------------

”Kültürümüz ve Kitap”, Müzakereci, Sivas, 2006

------------------------------------------------

”Günümüz İnsanının Problemlerine İhramcızade’nin Çözüm Önerileri”, Bir Gönül Eri İhramcızade İsmail Hakkı, Ed.: Alim Yıldız, 2010, Sivas

------------------------------------------------

“Yunus Emre Şiirleri Bağlamında Ahlak Eğitimi”, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1. Yunus Emre Sempozyumu, 2015, Ordu

------------------------------------------------

”Şemseddin Sivasi’nin Pendnâmesi Bağlamında Ahlak Eğitimi”, Şemseddin Sivasi Sempozyumu, Sivas, 2015

------------------------------------------------

İbrahim Efe, Dinî Söylem Açısından Çeşitli Gruplar Üzerine Sosyo-Psikolojik Çözümlemeler, Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi Sempozyumu, Gaziantep, 2015

------------------------------------------------

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, Gaziantep, 2014

------------------------------------------------

Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Gaziantep, 2013

------------------------------------------------

”Yunus’un Şiirleri Işığında İşlevsel Sevginin Psikolojik Çözümlemesi”, X. Uluslarararası Yunus Emre Bilgi Şöleni, Eskişehir, 2010

------------------------------------------------

Aile ve Eğitim (Tartışmalı İlmi Toplantı), (Müzakereci), 24–25 Nisan, Ensar Yayınları, İstanbul 2010

------------------------------------------------

“Mevlânâ’nın Mesnevisi Bağlamında Mutluluk Yolları” Uluslararası 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 29-30, Nisan, İstanbul, 2016

------------------------------------------------

Kişilik ve Karakter Kavramlarının Neliği”, Uluslararası Kişilik ve Karakterin Oluşmasında Dinin Rolü Sempozyumu, Ordu, 2016

------------------------------------------------