Üniversitemizde Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlık Çalışmaları Başlatıldı 

 

Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlık çalışmaları başlatıldı. Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Aldemir başkanlığında, Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Ali Kestane ve Kalite Çalışma Grupları başkanları bir araya geldi. Kurumsal Akreditasyon çalışmalarının öneminin vurgulandığı toplantıda; Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı bağlamında gerçekleştirilen çalışmalarının mevcut durumuna açıklık getirildi.