Üniversitemizde Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, Rektörlük Senato Salonu’nda bir araya geldi. 

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Rektör Danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, Genel Sekreterimiz Necdet Bozgeyik ile Genel Sekreter Yardımcımız Öğr. Gör. Ali Genç’in de yer aldığı geniş katılımlı toplantı; Rektörümüz Karacoşkun’un açılış konuşmaları ile başladı. Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Ali Kestane’nin sunumu ile Üniversitemizde kalite çalışmalarının mevcut durumuna ve geleceğine yönelik planlanan uygulamalara açıklık getirildi. 

Kurumsal Akreditasyon Programı çalışmalarının niteliğine ve önemine vurgu yapılan toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.