Üniversitemizde Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 

 

Stratejik Planlama Ekibi Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Kestane başkanlığında, akademik ve idari birim temsilcileri bir araya geldi. Üniversitemizin 2023 - 2027 Stratejik Planı kapsamında, 2023 yılının ilk altı aylık gelişmelerinin değerlendirildiği toplantıda; uygulama hedeflerine ulaşılmasına yönelik izlenmesi gereken adımlar belirlendi. 

Toplantı soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.