Üniversitemizin Logosu Değişti

 

Üniversitemizin kuruluşundan bu yana kullanılan logosu, Üniversitemiz Senatosu’nun oy birliğiyle, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ali Genç ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Grafik/ Basılı ve Görsel Materyal Tasarımı Yetkilisi Öğr. Gör. Kadir Polat tarafından tasarlanan yeni logo ile değiştirildi. “Yeni Logo Lansmanı”nda logomuzun hikâyesini Öğr. Gör. Ali Genç şöyle anlattı:

“Dünya kültürlerinde ve İslam öncesi dönemden bu yana Türk inanç sisteminde, yükselme mitlerinde ortak bir nesne olarak karşımıza çıkan merdiven simgesi, logomuzun da asıl unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bir yandan Üniversitemizin kurulduğu günden bu yana her geçen yıl nicelik ve nitelik yönünden büyümesini, öte yandan öğrencilerimize akademik, sosyal, kültürel ve sportif açıdan doğru hedefler gösterip onları bu hedefler doğrultusunda geliştirmeyi sembolize eden merdiven imgesi, birikimli ilerlemenin önemine işaret etmektedir. Geride bıraktığımız her basamak, asıl itibariyle daha yukarıya yükselmemizi sağlayan bir tecrübe ve donanıma karşılık gelmektedir. Zira geçmişimize sırt dönerek parlak bir istikbal hayali kurmak mümkün değildir.

Logomuzun sol bölümünde yer alan dört çubuk, hücresel sinyal gücü durum simgesinden esinlenerek tasarlanmıştır. Bilindiği üzere boyut olarak uzayarak artan çubuk sayısı, teknolojik bir iletişim ürünü olarak kullanılan cihazlarda sinyal ve kapsam gücünü ifade etmektedir. 

2007 yılında Kilis'te kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi, henüz 16 yaşında genç bir üniversite olmasına rağmen, öğrenci sayısı, akademik ve idari personel sayısı ile her geçen gün büyümekte; öte yandan uluslararası öğrenci kapasitesi, bilimsel projeleri, yurtdışı öğrenci ve eğitim hareketliliği ile kabına sığmamakta, dünyanın dört bir tarafı ile iletişim ve etkileşim içinde bir bilimsel ortam sunmaktadır. Üniversitemiz, yerelden ulusal ve evrensel bilim ortamına köprüler kurarken bir ayağını bizi biz yapan kadim değerlerde sabit tuttuğunun, benliğimizi kaybetmeden gelişmenin ve dünyayla buluşmanın, kendimiz kalarak ilerleyebilmenin, köklerimizle irtibatı kesmeden sinyal gücünü ve kapsama alanını artırmanın mümkün olduğunun bilincindedir.

Semboller, kültürel anlamda duygu ve düşünce aktarımında oldukça işlevsel bir fonksiyona sahiptir. Logomuzdaki yatay ve dikey vektörlerin bir araya gelerek oluşturdukları zarf sembolü, üniversitemizin hem öğrencilerine ilettiği hem de öğrencilerimiz aracılığıyla ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafına iletilen bilimsel ve kültürel mesajı ifade etmektedir.

Her bir öğrencimiz ailelerinden bize, bizden ise ülkemize ve dünyaya yazılmış bir mektuptur. Logonun yatay ve dikey unsurları bir araya gelerek bir gemiyi ve gemi üzerinden bir yolculuğu sembolize etmektedir.

Geride bıraktığı her basamakla hedeflerine bir adım daha yaklaşan öğrencilerin bilimin, kültürün ve sanatın peşinde çıktıkları bu yolculuğa varılacak bir liman çizmek, aynı zamanda onları sınırlamak olacaktır.
Öğrencilerimizin kapasitelerinin farkına vararak kendilerini gerçekleştirmeleri ülküsüyle çıktıkları bu yolculuk, kendi şahsiyetleri ve millî aidiyetleri ile bilim, kültür ve sanat realiteleri arasında derin ilişkiler kurmalarının rüzgârıyla limandan limana devam edecektir. Gemi imgesi, toplumsal hafızada aynı zamanda fetih kavramına karşılık gelmektedir. Ne güzel bir tesadüftür ki sadece Türkiye'de değil bütün İslam aleminde büyük bir heyecan ve gururla karşılanan büyük fethin tarihi ile üniversitemizin kuruluş tarihi aynı güne denk gelmektedir: 29 Mayıs. Ve fetihten çıkarılacak mesajlardan biri, Üniversitemizin adımlarına yön veren prensiplerden biri haline gelmiştir:
Her zaman bir yol vardır. Umudunu yüreğinde taşıyana ufuk her daim açıktır.

İnsanı merkeze almayan her düşünce, her yaklaşım kusurludur. ‘‘Önce insan’’ demeyen hiçbir yapının -fiziksel gelişim düzeyi ne olursa olsun- hedeflediği yere gelebilme ihtimali yoktur. Kâinatın özü olan insanın ve insani değerlerin rağmına bir büyüme ve gelişme düşünülemez. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi; öğrencisini, akademik ve idari personelini merkeze alarak her adımını onlar için ve onlarla birlikte atmanın bilinciyle, geleceğe istikrarlı ve kendinden emin bir biçimde yürümektedir. Logomuzun merkezinde yer alan nokta, bu anlamda hem insan merkezli bir çalışma prensibini hem de kararlılığı ve istikrarı simgelemektedir.
Logomuzun farklı açılarla döndürülmesiyle oluşan şekillerin her biri, Kilis 7 Aralık Üniversitesini oluşturan sözcüklerin (K7AÜ) ilk harflerini/rakamlarını göstermektedir. Bu yolla logomuz, hem şekil hem anlam bakımından bir bütünlük oluşturmaktadır. 

Ayrıca logomuzu oluşturan yatay ve dikey vektörlerin kendi aralarında 7 boşluk (7 Aralık) bulunmaktadır. 
Logo renkleri tasarlanırken renklerin tabela, afiş baskı gibi farklı platformlarda kullanım kalitesi göz önüne alınmıştır. Logomuz özgüven ve liderliği temsil eden bordo rengi ile dengede olmayı, sorumluluk ve kararlılık bilincini ifade eden antrasit renginin tonlarıyla oluşmuştur.”

Yeni logomuz, Üniversitemize hayırlı olsun.