Üniversitemizde 2023 Kalite Hazırlık Çalışmaları Başladı


Üniversitemizde Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Aldemir başkanlığında, Kalite Komisyonu Üyeleri ve Kalite Çalışma Grubu Başkanları bir araya geldi. 2018-2022 Stratejik Planının değerlendirmesi ile başlayan toplantıda; kalite çalışmalarının dünü ve bugünü değerlendirildi. Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Ali Kestane’in sunumları ile Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim-Öğretim, Ar-Ge ve Toplumsal Katkı çalışmalarına açıklık getirildi.

2023 kalite çalışmalarının katma değer yaratmasına yönelik yol haritası oluşturulan toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.