Doç. Dr. Mehmet Fatih Güloğlu, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’na Konuk Oldu

 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Fatih Güloğlu, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda yayınlanan “Yöremizden” programına konuk oldu.

Güloğlu, konuşmasında, iç göçün toplumsal bir sorun olarak görülmesinin olayın tek yönlü olarak değerlendirilmesi anlamına geldiğini öne sürdü. Güloğlu, iç göçün modern dünyanın kuruluşunun göç hareketliliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Ülkemizde iç göçü bir sorun kaynağı olarak görme yerine iç göç sürecinin çıktılarına odaklanmanın iç göçün anlaşılmasında daha yararlı olacağını belirtti.

Güloğlu, iç göçün pozitif çıktılarına bakıldığında, kentleşme sürecinin mimari olarak yeniden şekillenmesinde, bugünkü eğitim düzeyinin yakalanmasında ve aile içi ilişkilerin yeniden şekillenmesinde önemli katkılarının olduğunun görülebileceğini dile getirdi. Güloğlu, iç göçün negatif çıktıları kadar pozitif çıktılarının da olduğunu ve iç göçün bu bağlamda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.