KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 


Üniversitemiz birimlerinde, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular başlamıştır. Öğrencilerimiz başvurularını 06 Ekim 2022 Perşembe saat 17.00'e kadar “https://www.kilis.edu.tr/kismi_zamanli/” linkine tıklayarak yapacaklardır.Mülakat tarihleri daha sonra Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.
Başvuru yapıldıktan sonra başvuru evrakının çıktısı alınmak zorundadır.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İçin Başvuru Yapacak Öğrencilerde Aranan Koşullar

a)    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b)    Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, özel öğrenciler ve sertifika programına devam edenler dışında, Üniversitemizde kayıtlı öğrenci olmak,
c)    Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
ç)   Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile SKSD Başkanlığı arasında daha önce yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d)    Başvuru yapılan dönemde kayıt dondurmamış olmak,
e)    Adli sicil kaydı bulunmamak ve üniversite öğrenimi süresince disiplin cezası almamış olmak,
f)    Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
g)    Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden; normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

h) Not ortalaması ikinin altında olan öğrenciler başvuru yapamazlar.( Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerde not ortalaması şartı aranmamaktadır.)