Üniversitemiz İki Profesör ve Dört Doçent Daha Kazandı

 

Mustafa Cinoğlu, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı’na; Sumru Bakan ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne profesör olarak atandı. Zeynel Abidin Yılmaz, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’na; Vakkas Uluçay, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne;Ebru Külekçi Akyavuz, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı’na; Reşat Kartal ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne doçent olarak atandı. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, profesörlük ve doçentlik kadrosuna atanan öğretim üyelerine Senato Toplantısı’nı müteakiben cübbelerini giydirdi. 

Hocalarımızı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.