KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

 

 


Af Kanunu Duyurusu


5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Öğrenci Affı” olarak adlandırılan 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83. Madde’den faydalanmak isteyen 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde (07 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen uygulama esaslarına bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

 

Detaylı Bilgi İçin TIKLAYIN