​​​​​Üniversitemiz Yeni Bir Profesör ve Doçent Daha Kazandı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Fatih Bektaş profesörlük; Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Yakup Alan ise doçentlik kadrosuna atandı. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Senato Toplantısı’nı müteakiben Prof. Dr. Fatih Bektaş ve Doç. Dr. Yakup Alan’a cübbelerini giydirdi. 

Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.