Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu, TRT Çukurova Radyosu’na Konuk Oldu

 

KADAMER Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu, TRT Çukurova Radyosu’nda yayımlanan "Akdeniz'den Toroslara" programına konuk oldu.

Maşkaraoğlu, "Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Kadın Yazarlar" başlığı altında Osmanlı Devleti’nde yayımlanan süreli yayınlarda kadının toplumsal hayat içerisindeki konumunun, eğitiminin, eş ve annelik görevlerinin aydınlar tarafından farklı boyutlarıyla ele alındığından bahsetti.

1890'lardan sonra kadın yazarların matbuat hayatında aktif bir şekilde görülmeye başladıklarını söyleyerek bu dönemde öne çıkan Fatma Aliye Hanım, Emine Semiye, Nigar Hanım gibi bazı kadın yazarlarımız hakkında bilgi verdi. Bu kadın yazarlarımızın kaleme aldıkları metinlerde “kadın”konusunda ileri sürdükleri görüşleri açıkladı.