KADAMER Müdürümüz, “Akademi Buluşmaları 1: Kadın” Programına Katıldı

 

KADAMER Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Seher Maşkaraoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Akademi Buluşmaları I: Kadın” programına katıldı. Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2022-2023 çalışmaları kapsamında, UN Women iş birliğinde, 4 Temmuz 2022 tarihinde, Ankara’da Sayın Bakanımız Derya Yanık’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Belirli sayıda Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ilgili akademisyenler alanda önemli gördükleri hususları belirterek katkı sundular. Maşkaraoğlu, Bakanımız Yanık’a Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyet raporunu sunarak gelecek dönemde yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Bakanımız Yanık, “şiddete karşı sıfır tolerans” anlayışıyla yürüttükleri tüm çalışmalarda hedeflere ulaşabilmek için Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve benzeri araştırma merkezleri ile kurulan iş birliğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Bakanlık olarak kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında, üniversitelerin kurumsal yapılarıyla kurdukları nitelikli iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.