Üniversitemizde Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları Toplantıları Gerçekleştirildi

 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar’ın başkanlığında toplanan Kalite Komisyonu’nda; Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planı kapsamında kalite çalışmalarının dünü, bugünü ve geleceği gündeme getirildi. 

Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane’nin sunumları ile Üniversitemizin 2018-2022 Stratejik Planı döneminde kalite çalışmalarının dönemsel olarak değerlendirilmesi yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda; Üniversitemizde 2018-2022 yılları itibariyle gerçekleştirilen akademik ve idari faaliyetler, hali hazırda yürütülen çalışmalar kalite çalışmaları bağlamında değerlendirildi.  

Kalite çalışmalarının gelecekteki yönünün tayin edildiği toplantıda, 2023-2027 kalite çalışmalarının niteliği ve kapsamına açıklık getirildi. 

Kalite Koordinatörü Ali Kestane’nin sunum yaptığı Alt Çalışma Grupları Toplantısı’nda ise Birim Kalite Komiteleri Üyeleri ve Kalite Alt Çalışma Grupları Üyeleri bir araya geldi. 

Üniversitemizde kalite çalışmalarının ve kalite kültürünün etkinliğinin arttırılması bakımından hali hazırda yürütülen faaliyetlerin niteliği değerlendirildi. YÖKAK tarafından güncellenen kalite çalışmaları süreci doğrultusunda, Üniversitemizin akademik ve idari birim faaliyetleri başta olmak üzere paydaşların beklentilerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin süreçlerin yeniden yapılandırılmasına açıklık getirildi. Üniversitemizin kalite çalışmalarının geleceğinin planlandığı toplantıda; Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve Toplumsal Katkı alanlarında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere yol haritası hazırlandı.