Üniversitemizde “Kilis Bölgesel Kalkınma Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Bölgesel düzeyde sosyal ve ekonomik gelişme eğilimlerini belirlemek, ulusal düzeydeki kalkınma politikaları ile yerel düzeyde yürütülen faaliyetler arasındaki ilişkileri kurgulamak ve kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çalıştay, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Üniversitemiz Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kilis’in kalkınmasına yönelik stratejik önceliklerin, sorunların ve çözüme yönelik program ve proje önerilerinin tartışıldığı ve Üniversitemiz adına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım'ın katıldığı çalıştay, “açılış” ve “tematik grup çalışması” olmak üzere iki ana oturum halinde tamamlandı.