Üniversitemizin Projesi TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu Desteği Almaya Hak Kazandı

 

Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Karaman'ın danışmanlığını yaptığı "Kurkumin ve cis-platin kompleksinin yeni mezo-gözenekli Fe3O4 manyetik destek üzerine tutturulması, biyo-bozunur kapsülasyonu ve sentezlenen nano-taşıyıcı vasıtasıyla hücrelere taşınan cis-platinin A549 hücre hattında ölüm yolakları üzerine etkisinin Western Blot ile belirlenmesi" başlıklı proje önerisi TÜBİTAK-2218 Yurt İçi Araştırma Burs desteği almaya hak kazandı.

Proje ile Üniversitemiz, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyokimya Bölümü Arş. Gör. Dr. Hasan Ulusal'ın araştırmalarını yürütebilmesi için Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Karaman danışmanlığında mentörlük ve laboratuvar altyapısı desteği sağlayacak.  

Proje ile kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan cis-platin'in manyetik nano-taşıyıcılar aracılığı ile kanser hücrelerine taşınması sağlanarak, kanser tedavisinin etkinliğinin arttırılması ve ilaç yan etkilerinin azaltılması hedefleniyor.