Üniversitemiz Yeni Bir Doçent Daha Kazandı

 

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Esra Asıcı, doçentlik kadrosuna atandı. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Yönetim Kurulu Toplantısı’nı müteakiben Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda Doç. Dr. Esra Asıcı’ya cübbesini giydirdi. 

Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.