KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

 

 

 

 

Üniversitemizde Yeni Atama ve Görevlendirmeler Yapıldı


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Yüksekokul Sekreteri olarak görev yapan İbrahim Halil Akbaş, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesine Fakülte Sekreteri olarak; Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Yüksekokul Sekreteri olarak vekâleten görev yapan Kamil Vurman ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesine Yüksekokul Sekreteri olarak vekâleten atandı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Fakülte Sekreteri olarak görev yapan Kadir Özdemir asli görevlerinin uhdesinde kalması kaydıyla Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine ait iş ve işlemleri yürütmek üzere; Genel Sekreterlik bünyesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Reyhan Anderoğlu asli görevlerinin uhdesinde kalması kaydıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Yüksekokul Sekreteri olarak; Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Tevfik Köksal da asli görevlerinin uhdesinde kalması kaydıyla Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Yüksekokul Sekreteri olarak görevlendirildi.