KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

 

 

 

 

 

 

Vefat ve Başsağlığı

 

 

İslami İlimler Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus ERASLAN hocamızın annesi vefat etmiştir. Hocamıza Cenab-ı Allah'tan sabır, validesine rahmet ve mağfiret niyaz ederiz.

 

 

KİYÜ Rektörlüğü