Üniversitemizde Stratejik Plan Hazırlıkları Devam Ediyor


Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Plan Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım; Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Memet Tüfekçi ile akademik birim amirleri katıldı. 

Toplantıda, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane’nin sunumu ile Üniversitemizin 2023-2027 stratejik planının hazırlanması sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Mevcut stratejik plana dair durum değerlendirilmesinden hareketle Üniversitemizin gelecek beş yıllık süreçte gelişime açık olan alanları vurgulandı. 

2023-2027 stratejileri; eğitim ve araştırma odaklı olarak belirlendi. Gelecek süreçte Üniversitemizin stratejik amaçları, hedefleri ve performans göstergeleri açıklığa kavuşturuldu. Uygulamada atılması gereken adımlar üzerinde durulan toplantıda; stratejik planın Üniversitemizin geleceği üzerindeki bireysel, birimsel ve kurumsal olarak önemi vurgulandı.