Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu’na Konuk Oldu

 

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Akın Tercanlı, TRT GAP Radyosu’nda “Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk” köşesine konuk oldu. 

Tercanlı, Kilis’in; tarihi ve mimari mekânları, geleneksel yapısını koruyan sokak dokusu ve kültürü ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirtti. Ardından, tarihi süreç içerisinde Kilis’ten bahsetti.Kilis Ulu Cami’nin, Kilis’teki mimari kültürü ve çeşitliliği gösteren en önemli yapılarından biri ve aynı zamanda Kilis’in en eski dini mekânı olduğunu belirtti. Ulu Cami’nin, Memlüklülerin egemenlikleri döneminde inşa edildiğini aktaran Tercanlı; Osmanlı döneminde Tekke Cami inşa edilene kadar Kilis’teki sosyal ve kültürel hayatın da merkezi olduğunu söyledi. Türk-İslam devletlerinde “Ulu Cami”lerin sadece dini ibadetlerin yerine getirildikleri yerler değil, aynı zamanda sosyal hayatın da etrafında şekillendirildiği yapılar olduğuna işaret etti. 

Üzerindeki kitabelerden hareketle, Ulu Cami’nin 1388 yılından hemen önce yapılmış olduğunun düşünüldüğünü ifade etti. Ulu Cami’nin Selçuklu mimarisini yansıttığını aktaran Tercanlı; süslemelerde ise bölgesel odaklı yaklaşımların etkili olduğunu vurguladı. Tercanlı Ulu Cami içerisinde yer alan süslemeler hakkında da bilgiler aktardı.