Üniversitemizin Kalite Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor 

 

Üniversitemizin 2021 yılına ilişkin kalite çalışmaları; Rektör Danışmanı Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kestane başkanlığında, Kalite Çalışma Grupları üyeleri ile birlikte değerlendirildi.

 

 Kalite uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Liderlik, Kalite ve Yönetim, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemleri ve Uluslararasılaşma faaliyetlerinin güncel durumuna açıklık getirildi. Geliştirilmesi gerekli olan alanlar tespit edildi ve ilgili konular bağlamında 2022 yılı kalite uygulamalarının planlaması yapıldı. 

 

2021 yılı Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kalite Çalışma Grupları üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; Üniversitemiz kalite uygulamalarının çağdaş standartlar seviyesinde uygulanmasına yönelik yol haritası hazırlandı ve 2022 yılı kalite uygulamalarına yönelik stratejiler belirlendi.