Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Çeşitli Temaslarda Bulundu

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’la görüştü. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Aldemir, Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş ve Personel Daire Başkanı Abdulkerim Kalkan da eşlik etti. 

Gerçekleşen görüşme sonrasında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil Aldemir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cengiz Batuk, Üniversitemiz Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden ilgili birim yöneticileri, kalite yönetim sistemi, uluslararasılaşma süreci, araştırma geliştirme (AR-GE) ve eğitim çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği ve ortak çalışmalar hususunda görüşmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin mevcut durumu ve çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği toplantının, iki üniversitenin birbirini tanıması ve iş birliği yapılacak konuların belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı. Gerçekleşen toplantıda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon süreci, kalite yönetim sistemi, KALEM yazılım sistemi, Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı ve yabancı öğrencilere verilen Türkçe eğitimi konuları da görüşüldü. Belirlenen alanlarda ikili iş birliğinin yürütülmesine karar verilen toplantı, genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.