International Journal of Plant Based Pharmaceuticals İlk Sayısını Yayınladı 


Üniversitemiz yayınları bünyesinde kısa süre önce yayın hayatına başlayan ve uluslararası hakemli bir dergi olarak DergiPark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren International Journal of Plant Based Pharmaceuticals (e-ISSN: 2791-7509) (https://dergipark.org.tr/en/pub/ijpbp) ilk sayısını yayınlamıştır. Dergimiz bu süre içerisinde Index Copernicus, ASOS Index, Google Scholar, CiteFactor, ResearchBib tarafından taranmaya başlamıştır. Dergimizin ayrıca TR-Dizin, ProQuest, EBSCO ve ESCI dizinleri tarafından indekslenebilmesi için gerekli başvurular yapılmış ve adı geçen dizinler tarafından izleme süreçleri başlatılmıştır.