Üniversitemizde Erasmus+ Programı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından enstitü, fakülte ve yüksekokulların Erasmus+ bölüm koordinatörlerine yönelik yeni Erasmus+ programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Program kapsamında 2021-2027 dönemi yeni Erasmus+ programının üç temel önceliği olan Dijital Erasmus+, Yeşil Erasmus+ ve Kapsayıcı Erasmus+ konu başlıkları hakkında bilgiler verildi.

Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş, Erasmus+ programının daha etkin yürütülmesi için öğrencilerin katılımlarının arttırılması gerektiğini; öğrencilerin teşvik edilmesi noktasında bölüm koordinatörlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Öğr. Gör. Dr. Müslüm Eflatun, Erasmus+ ile ilgili süreçlerden bahsederek öğrenciler tarafından sıkça sorulan sorulara ve olası sorunlara ilişkin bilgiler paylaştı. Öğr. Gör. Ahmet Turanoğlu ise yeni Erasmus+ programında Kağıtsız Erasmus+ (Erasmus+ Without Paper) süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşarak yeni döneme ilişkin yenilikler ve Dijital Erasmus+ konuları ile ilgili sunum yaptı. 

Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.