Üniversitemizde İç Kontrol Sistemi İdare Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi 

 

Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi İdare Çalışma Grubu üyeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM başkanlığında toplandı. Toplantıda Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali KESTANE tarafından Üniversitemizde iç kontrol uygulamalarının hayata geçirilmesi ve uygulanmasında etkinliğin sağlanması hususunda bilgiler verildi. Bu bağlamda yol haritası oluşturuldu. İdare çalışma grubu tarafından, iç kontrol noktasında, Üniversitemizde kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişimin sağlanması ile izleme konularında gerçekleştirilmesi öngörülen hususlar gündeme getirildi. 2021 yılı içerisinde ilgili konularda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere açıklık getirildi.