Üniversitemiz Yeni Doktor Öğretim Üyeleri Kazandı

 

Arş. Gör. Dr. Onur Varolun, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalına; Yunus Gür, BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. 

 

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalına Arş. Gör. Dr. Özge Çiçek Şentürk; Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalına Öğr. Gör. Beyza Alpaydın; Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalına Gökay Keldal Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı.

 

Arş. Gör. Akın Tercanlı, İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Sanatları ve Dini Musiki Ana Bilim Dalına; Öğr. Gör. Dr. Ali Güngör de aynı fakülteye Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Ana Bilim Dalına Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı.