Ünvanı

Öğr. Gör.

Tuğba KILIÇ

Adı-Soyadı

Tuğba KILIÇ

Doğum Yılı ve Yeri

Ardahan

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yuksekokulu

Bölüm

Gıda Işleme

Yabancı Dil

E-posta/Web

tubacelik@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1622

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Celal Bayar Universitesi/Mühendislik Fak./Gıda Mühendisliği

2005-2010

Yüksek Lisans

Ataturk Universitesi/Fen Bilimleri Ens./Gıda Mühendisliği

2010-2013

Doktora

Cukurova Universitesi/Fen Bilimleri Ens./Gıda Mühendisliği

2016--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Farklı Pişirme Yöntemlerinin Kaz Etinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu ve Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Üzerine Etkileri

Danışman: Prof. Dr. Fatih ÖZ


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanı 2014-2015

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öz F, Kızıl M, Çelik T (2015). Effects of Different Cooking Methods on the Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Goose Meat. Journal of Food Processing and Preservation, 40,1047-1053 

Öz F, Çelik T (2015). Proximate Composition, Color and Nutritional Profile of Raw and Cooked Goose Meat with Different Methods. Journal of Food Processing and Preservation, 39(6), 2442-2454

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Öz, F., Çelik, T., Kızıl, M. and Zikirov, E., 2013. The Effect of Boiling on the Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Goose Meat. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Struga (Ohrid Lake) / Macedonia 

Öz, F., Çelik, T., Kızıl, M. and Zikirov, E., 2013. The Effect of Microwave Cooking on the Formation of Heterocyclic Aromatic Amines in Goose Meat. 59th International Congress of Meat Science and Technology, İzmir, Türkiye. 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çelik, T., Zaman, A., Çakmak, İ.H., Kotan, G., Zikirov, E. and Öz, F., 2012. Kanatlı Etlerinin Pişirilmesi Esnasında Oluşan Heterosiklik Aromatik Aminler. 6-7 Aralık, İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri Çalıştayı, Manisa

Çelik, T., Kızıl, M. ve Öz, F., 2012. Farklı Pişirme Yöntemlerinin Kaz Etinde Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu ve Genel Kimyasal Bileşim Üzerine Etkisi. 6-7 Aralık, İşlenmiş Kanatlı Eti Ürünleri Çalıştayı, Manisa.

ÖZ, F. ve Çelik, T., 2015. Farklı pişirme yöntemleri ile pişirilen kaz göğüs ve but spesiyal etinin yağ içeriği ve yağ asidi kompozisyonu. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7 – 9 Mayıs, Tekirdağ.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER