Kilis 7 Aralık Üniversitesi

PROTOKOL SIRA DÜZENİ

Rektör
Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Dekanlar (Fakülte Kuruluş Tarihine Göre)
M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. M.Fatih KANTER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN (Uhdesinde)
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kani ARICI
Enstitü Müdürü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Mehmet KULE
Yüksekokul ve M.Y.O Müdürleri (Y. Okul Kuruluş Tarihine Göre)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halil UZUN
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
Genel Sekreter
Necdet BOZGEYİK
Genel Sekreter Yrd.
Orkun Aziz DÖNER