Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Metin AKİS
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. M.Fatih KANTER
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kani ARICI
Profesör Üye Prof. Dr. Aydın USTA
Profesör Üye Prof. Dr. Mehmet CİCİ
Profesör Üye Prof. Dr. Halim AVCI
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK