Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fak. Dekanı / İlahiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı / Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Fen Edebiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Metin AKİS
Ziraat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Uygulamalı Bilimler Fak. Dekan V. Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK