Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Metin AKİS
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. M.Fatih KANTER
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.Kani ARICI
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Prof. Dr. Halim AVCI
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halil UZUN
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ
Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdür V. Doç. Dr. Mehmet KULE
Fakülte Temsilcileri
Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
İlahiyat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faruk BARTAN
Fen-Edebiyat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mikail ÖZÇİLOĞLU
Ziraat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖKÇE
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK