Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fakültesi Dekan V./ İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V./ Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Ü. Hülya DEDE
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Ü. Serhat KUZUCU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Ü. Elif AKIN KAZANCIOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. İbrahim EFE
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Erdinç GÜLCÜ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Halil UZUN
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Muharrem ŞAHİNER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Muhammed HÜKÜM
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Muazzez HARUNOĞULLARI
Fakülte Temsilcileri
Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
İlahiyat Fak. Temsilcisi Doç Dr. Halil ALDEMİR
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Taner AKÇACI
Fen-Edebiyat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Memet KULE
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Ü. Filiz UÇAN TÜRKMEN
Ziraat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Ü. Faika YARALI KARAKAN
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖKÇE
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK