Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Fatih KANTER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Memet KULE
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa DEDE
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kani ARICI
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup DOĞAN
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Melda AKBABA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut YALÇIN
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil UZUN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
Fakülte Temsilcileri
Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ
İlahiyat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faruk BARTAN
Fen-Edebiyat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Efe Çetin YILMAZ
Ziraat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖKÇE
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK