Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı / İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı / Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Metin AKİS
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEDE
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serhat KUZUCU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Elif AKIN KAZANCIOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim EFE
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Halil UZUN
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Muhammed HÜKÜM
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez HARUNOĞULLARI
Fakülte Temsilcileri
Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
İlahiyat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Halil ALDEMİR
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Taner AKÇACI
Fen-Edebiyat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Memet KULE
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Filiz UÇAN TÜRKMEN
Ziraat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖKÇE
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK