Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Tolga GÜRKAN

Adı-Soyadı

Tolga GÜRKAN

Doğum Yılı ve Yeri

1981 Adana

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

tolgagurkan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

7213

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atay, E., Jansson, N., and Gürkan, T. 2012."Saproxylic beetles on old hollow oaks (Quercus spp.) in a small isolated area in southern Turkey" Zoology in the Middle East. 57, 105-114.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Novák, V., Jansson, N., Avcı, M., Sarikaya, O., Coşkun, M., Atay, E., and Gürkan, T. 2011. New Allecula species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Turkey. Journal of the Entomological Research Society. Studies and Reports Taxonomical Series, 7 (1-2), 335-346.


 Gürkan, T., Atay, E., ve Jansson, N. 2010. “The beetle fauna on old oaks (Quercus spp) in a cemetary in Adana region, south Turkey” The Oak-Ecology, History, Management and Planing II-Conference, Isparta/Turkey.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gürkan, B., Uğur, R., ve Gürkan, T. 2017. Bazı Erik Anaçlarının Meloidogyne incognita ırk 1 ve Meloidogyne javanica ırk 1’e Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi-Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 5 (1), 64-70.


Gürkan, B., Karataş, K., Kantarcı, Z., ve Gürkan, T. 2018. Bazı biber hat ve çeşitlerinin kontrollü şartlar altında Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 ve Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949’ya karşı reaksiyonları. Gaziosmanpaşa Dergisi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018-2, 111-118.


Çetintaş, R., Soydan, R., Gürkan, T., Akbay, G.N., 2018. Meloidogyne javanica ve Meloidoyne incognita Kök-ur Nematodlarının Bazı Yağlık Zeytin ve Badem Çeşitlerindeki Saldırganlıklarının Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(4), 472-481.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER