Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Saliha Taşçıoğlu

Adı-Soyadı

Saliha Taşçıoğlu

Doğum Yılı ve Yeri

1984 Trabzon

Fakülte/Yüksekokul

Kilis Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

salihatascioglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66-(7210)-(1601)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Karadeniz teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2003-2007

Yüksek Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

2011-2013

Doktora

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı

2014-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2011-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

TARİHİ KENTLERDE KİMLİK SORUNU

Doktora Tezi

KENT KİMLİĞİ AÇISINDAN TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Peyzaj Tasarım, Kent Kimliği, Tarihi Çevre


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı 2020 (Nisan)-Devam
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı 2020-Devam
Çevre Düzenleme ve Koruma Komisyon Üyeliği 2017-Devam

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2020-Devam
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Engelsiz Üniversite Komisyonu 2017-Devam

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 DEMİROĞLU DEMET,YÜCEKAYA MURAT,GÜNAYDIN AHMET SALİH,TAŞÇIOĞLU SALİHA (2017). Ecological Aprroach to Urban Parks: The Case of Urban Parks in Kilis, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12), 7142-7149.

TAŞÇIOĞLU SALİHA, KUZUCU, MERYEM, “İmportance of natal plum (Carissa grandiflora) as a landscape plant in Turkey ”, İJERMS, 5(3), 1-6

TASÇIOGLU SALIHA, GÜNAYDIN AHMET SALIH, YÜCEKAYA MURAT (2019).Kampüs Alanlarında Meydan Tasarımı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği, Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21(2), 246-256.

TAŞÇIOĞLU SALİHA, KUZUCU MERYEM (2019). Kent Yaşamında Dış Mekân Süs Bitkilerinin Önemi ve Kullanıcı Tercihleri: Kilis Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi , (21)3 , 624-632

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Mimarlık Planlama Ve Tasarım Alanında Araştırma Ve Değerlendirmeler, Kampüs Alanlarında Xeriscape Yaklaşımı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kampüsü (2019/ Haziran). TAŞÇIOĞLU SALİHA, GÜNAYDIN AHMET SALİH, YÜCEKAYA MURAT. Editör: Latif Gürkan KAYA, Sayfa sayısı: 222,Basım Sayısı 1,  ISBN:  978-605-7852-93-9.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TAŞÇIOĞLU SALİHA,ATMACA MUSTAFA (2015). Tarihi Kentlerde Dış Mekan Kiimliği Kilis Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 54-63.  

TAŞÇIOĞLU SALİHA, ve ALTUNKASA MEHMET FARUK (2018).  Kilis Kentsel Sit Alanında Kullanıcı Odaklı Mekânsal Algı Belirlemeleri. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8(18), 1-16.

YÜCEKAYA MURAT,GÜNAYDIN AHMET SALIH,TASÇIOGLU SALIHA,DEMİROĞLU DEMET(2019). Evaluation of Schoolyards with Ecological Indicators: Kilis Case, Turkey. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(4), 2266-2275.

TAŞÇIOĞLU SALİHA,GÜNAYDIN AHMET SALİH,YÜCEKAYA MURAT,ALTUNKASA MEHMET FARUK (2015). Yeşil Alan Donatısının Konut Fiyatlarına Etkisi Kilis Örneği. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 10(2), 43-53.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

GÜNAYDIN AHMET SALİH,YÜCEKAYA MURAT,TAŞÇIOĞLU SALİHA (2015). Biyolojik Göletlerin Ekolojik Yaşama Katkıları Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kampusu Örneği. Ekoloji Sempozyumu.

TAŞÇIOĞLU SALİHA,GÜNAYDIN AHMET SALİH,YÜCEKAYA MURAT (2015). Kampüs Alanlarında   Xeriscape Yaklaşımı Kilis 7 Aralık Kampüsü. Ekoloji Sempozyumu

DEMİROĞLU DEMET,TAŞÇIOĞLU SALİHA,GÜNAYDIN AHMET SALİH,YÜCEKAYA MURAT (2012). Çocuk Oyun Alanlarına Ekolojik Yaklaşım Örneği Kilis Kenti Karataş Çocuk Oyun Alanı. Ekoloji Sempozyumu

DEMİROĞLU DEMET,YÜCEKAYA MURAT,TAŞÇIOĞLU SALİHA,GÜNAYDIN AHMET SALİH (2012). Kilis Kenti Açık Ve Yeşil Alanlarına Ekolojik Yaklaşım. Ekoloji Sempozyumu (Özet Bildiri)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Kent Kimliği Açısından Tarihi Çevre Koruma ve Yenileme Çalışmalarının Değerlendirilmesinde Bir Model Önerisi- Ulusal Destekli, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Araştırmacı(2016-2018)

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Peyzaj Alt yapısının Güçlendirilmesi. Ulusal Destekli, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Araştırmacı (01.07.2014-21.12.2017)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı 2012 (PEMAT)

Ekoloji Sempozyumu 2012

Ekoloji Sempozyumu 2015