Ünvanı

Prof. Dr.

Mehmet CİCİ

Adı-Soyadı

Mehmet CİCİ

Doğum Yılı ve Yeri

09/06/1954 Besni

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Gıda İşleme

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mehmet.cici@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1631

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi/Fen Fakültesi/Kimya Bölümü

1972-1976

Yüksek Lisans

-

Doktora

Fırat Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği

1978-1982

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Malatya Mustafa Kemal Öğretmen Lisesi

1976-1978

Arş. Gör.

Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

1978-1982

Öğr. Gör.

Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

1982-1983

Öğr. Gör.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

1983-1986

Dr. Öğr. Üyesi

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

1986-1991

Doç. Dr.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

1992-1997

Prof. Dr.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

1997-2004

Prof. Dr.

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2004-2009

Prof. Dr.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2009-2012

Prof. Dr.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2012-2017

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Elazığ ve Çevresindeki Mineral Sular ve Sağlığa Etkileri, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982, Elazığ.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1- Esin KELEŞ ''Aktif Karbon Kaynağı Olarak Pirinç Kabuklarından Yaralanma Olanaklarının Araştırılması'', Kimya Ana Bilim Dalı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990, Elazığ.

2- Hasan Yücel SARIKAYA, '' Atmosferdeki Kükürtdioksitin Eliminasyonu Üzerine Bir Model Çalışması'', Kimya Ana Bilim Dalı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993, Elazığ.

3- Aysel TUTARLI, ''Elazığ'da Tarımsal Mücadele Amacıyla Kullanılan Pestisidlerin Topraktaki Kalıntılarının Araştırılması'', Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993, Elazığ,

4- Hülya KOÇER, ''Galvaniz Atölyesi Atığının Bazı Koagülant Maddelerin Üretimde Değerlendirilmesi'', Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Elazığ,

5- Ubeyde İPEK, '' Mezbaha ve Entegre Et Tesisleri Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği '', Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, Elazığ,

6- Ebru YILMAZ, '' Gökova Körfezi Akyaka Plaj Sedimentlerinde Fosfor Franksiyonlarının Araştırılması'', Muğla Üniversitesi, 2009.

7- Evşen YAVUZ, '' Gökova İç Körfezi Su Kalitesinin İncelenmesi'', Muğla Üniversitesi, 2009.


Yönettiği Doktora Tezleri

Yusuf SAATÇİ,'' Bitkisel Yağ Sanayi Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği'', Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Elazığ,

Araştırma Alanları

Pestisitler, Sulu Ortamdan Ağır Metallerin Uzaklaştırılması, Endüstride Su arıtımı, Mineral Sular, Hava Kirliliği

 İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

AÖF Danışmanlık Hizmetleri Birimi Başkanı 2000-2002
AÖF Adıyaman İl Sınav Koordinatörü 2000-2002
ÖSYM Adıyaman İl Temsilcisi 2000-2002
Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2010-2012
Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. 2009-2010
Harran Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı 2009-2012
Muğla Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Müdürü 2007-2008
Muğla Üniversitesi Eğitim Fak Ortaöğretim Fen-Matematik Alanlar Eğitimi Böl. Başkanı 2004-2007
Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Böl. Başkanı 2002-2004
İnönü Üniversitesi Adıyaman MYO Müdürü 2001-2002
İnönü Üniversitesi Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 1999-2002
Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Çevre Müh. Bölüm Başkanı 1994-1999
Fırat Üniversitesi Müh. Fak.Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 1992-1999

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Yönetim Kurul Üyesi 1993-1997

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.) Cici, M., Keleş, E. , Removal of Chromium (VI) Ions From Solution With Active Carbon Prepared From Rice Hulls , Pak. J. Sci. Ind. Res., 33 (8), 347-350, 1990. 

2.) Arslan, M., Alkan, C., Cici, M., Kaya, M. , Production of Fe203 from FeS04.xH20 formed in the galvanizing Works, Resources, conservation and Recycling, 10, 341-347, 1994. 

3.) Alkan, C., Arslan, M., Cici, M., Kaya, M., Aksoy,  M., A study on the production of a new material from fly ash and polyethylene, Resources, Conservation and Recycling, 13, 147-154, 1995. 

4.) Tutarlı, A.,Cici, M., Çelik, S. , Determination of Trifluralin and Chloridazon Residues in Agricultural lands in Elazığ province, Environmental Technology, 16, 995-1000, 1995. 

5.) Cici, M., Cuci Y. , Production of Some Coagulant Materials from Galvanizing Workshop Waste, Waste Management, 17(7), 407-410, 1997.

6.) Saatçi, Y., Hasar, H., Cici, M., Treatability of Vegetable oil Industry Effluents through Physical-Chemical Methods , Fresenius Environmental Bulletin, 10(12), 854-858, 2001. 

7.) Saatçi, Y., Hasar, H., Cici, M., Effects of organic loading and oil-grease for the treatment of edible oil effluent in a pilot-scale upflow anaerobic sludge blanket process, Int J Envıron Pollut., 18 (3), 301-308, 2002. 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.)  Alkan, C., Cici, M., Kaya, M., Arslan, M., Aksoy, M. , Plastik Atıklarında Uçucu Küllerin Dolgu Maddesi Olarak Kullanılması Üzerine Bir Çalışma, 1. Türkiye -Azerbaycan Polimer Semp , Azerbeycan Bil. Akademisi , 1991.

2.)  Cici, M., Deniz, S., Şahin, N., Environmental and Health Risk Perceptions of Students and Educators, XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, September 21-26, 2008, Kuşadası/Turkey.

3.) Yavuz, E., Cici, M., Demirak, A. ve Gökçe, C., Seasonal Sways of The Water Quality in The Gulf of Gökova, 6th Agean Analytical Chemistry Days, Denizli, 2008


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.) Cici, M., Bildik, M., Elazığ ve Çevresindeki Mineral Suların Sağlığa Etkileri, Doğa Bil. Der., 8-B(2), 178-184, 1984.

2.) Cici, M., Bildik, M., Elazığ ve Çevresindeki Mineral Suların Karşılaştırılması, Kimya ve Sanayi Der. , 27(137-138), 66-73, 1984.

3.) Cici, M., Energy Consumption and Air Pollution in the Manufacture of Pulp and Paper, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Journal of Science and Engineering, 4 (1-2), 646-656, 1988.

4.) Cici, M., Kireç/Kireç Taşı FGD Metotları ve Medifikasyonları, Kimya Sanayi Der., 32(165-168), 38-46, 1991.

5.) F. Tümen, M. Boybay, B. Solmaz, M. Cici, M. Bildik, The Potential Environmental Pollution of Solid Wastes of Elazığ Ferrochromium and Keban Lead Plants, Turkish Journal of Engineering and Enviroment Sciences (DOĞA), 15-4, 464-485, 1991.

6.) Cici, M., Çözeltiden Cr (VI) İyonlarının Uzaklaştırılmasında Modifiye Edilmiş Pirinç Kabuğunun Kullanılması, M.Ü. Fen Bil.Der. Journal of Sci. and Technology, 2, 99-l08, 1991.

7.) Alkan,C., Kaya,M., Cici, M., Laboratuvar Ölçüsünde Yapılan Bir Orifismetrenin Kalibrasyonu Üzerine Bir Çalışma, Kimya ve Sanayi , 32(165-168) , 76-85, 1991.

8.) Kaya, M., Alkan,C., Cici, M., Yazıcı, A., The Growth of Barium Carbonate Crystals in Silica Gel by Using an Atmosphere of Carbondioxide , Kimya ve Sanayi , 32(165-168) , 92-97 , 1991.

9.) F. Tümen, M. Boybay, M. Cici, B. Solmaz, M. Bildik , The Potential Environmental Pollution of Solid Wastes of Ergani Copper Plant , Turkish Journal of Engineering and Enviroment Sciences (DOĞA) , 16 , 43-53 , 1992.

10.) Cici, M., Alkan, C. , Elazığ Çimento Fabrikası Baca Gazından SO2 tayini ve Dağılımının Hesaplanması , Doğa Bilimleri Dergisi , 16 (4) , 297-301 , 1992.

11.) Cici, M., Bazı Tarımsal Maddeler Kullanılarak Sulu Çözeltilerde Cu(II) ve Cr(VI) Giderilmesi Üzerine Bir Araştırma , F.Ü. Fen ve Müh.Bil. Dergisi , 6(2) , 100-106 , 1994.

12.) İpek, U., Cici, M. , Mezbaha ve Entegre Et Tesisleri Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği, Journal of Fırat University, Science and Engineering , 11(2) , 77-86 , 1999.

13.) Cici , M. ,Gelişmiş Ülkelerde Hava Kalitesi Standartları ve Türkiye, Ekoloji Çevre Dergisi, 8,31,6-8, 1999 .

14.) Saatçi, Y., Cici, M., Arslan E.I., İpek U., Ayçiçek Yağ Fabrikası Atıksularının Kirlilik Yükünün Azaltılması , Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3(1) , 49-57, 2002.

15.) Cici, M., Şahin, N., Şeker, H., Görgen, İ. ve Deniz, S., Öğretmen Adaylarının Katı Atık Bağlamında Çevresel Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri, Eğitim Bil. ve Uygulama Dergisi, 4 (7), 37-50, 2005.

16.) Cici , M., Nükleer Enerjiye İhtiyaç Var mı?, Ekoloji Magazin Dergisi, Sayı :11,20-26, (Temmuz-Eylül 2006).

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.)   Cici, M., Bildik, M. , Elazığ ve Çevresindeki Mineral Suların Özellikleri , Çevre"83, II.Ulusal Çev. Müh. Semp. , 62-64 , İzmir , 1983.

2.) Cici, M. , Fotokimyasal Hava Kirliliği ve Çevreye Etkileri , Çevre’85, Çevresel Etki Değerlendirilmesi , İzmir , 1985.

3.) Cici, M. , Maden-Dicle Çayı Suyundaki Ağır Metallerin Kil İle Tasfiyesi , Hacettepe Üniversitesi, II. Ulusal Kil Sempozyumu , 479-485 , Ankara , 1985.

4.) Bildik, M., Boybay, M.,Cici, M.,Solmaz, B., Tümen, F. , Etibank Simli Kurşun Tesisleri Atıklarından Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi , Çevre "88 Sempozyumu, DEÜ , Bildiriler Kitabı, Vol: 2 , İzmir , 1988.

5.) Bildik, M., Boybay, M.,Solmaz, B., Cici, M., Tümen F. , Etibank Ergani-Bakır Fabrikası Katı Atıklarından Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi , 7. Türk-Alman Çevre Müh.Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi , l39-149 , İstanbul , 1988.

6.) Bildik, M., Boybay,M., Solmaz, B., Cici, M., Tümen F. , Etibank Şark Kromları-Ferrokrom İşletmesi Curufundan Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi , V.Kimya ve Kimya Müh.Sempozyumu. Hacetepe Üniversitesi, 27-128 , Ankara , 1988.

7.) Arslan, M., Boybay, M., Kaya, M, Cici., M., Alkan, C. , Türkiye Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Bazı Özellikleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu , 37-53 , İstanbul , 1990.

8.) Alkan, C., Kaya, M., Cici, M. , Laboratuvar Ölçüsünde Orifismetre Yapımı ve Kalibrasyonu , Kimya' 91, VII. Kimya ve Kimya Müh. Semp. , 82-83, Gazimagusa, 1991.

9.) Alkan, C., Cici, M., Kaya, M. , Galvaniz Atölyesi Artığı FeSO4 7H2O'dan Fe2O3 Pigmentinin Eldesi , VII. Kimya ve Kimya Müh. Semp. , 175-176 , 1991.

10.) Kaya, M., Alkan, C., Cici, M., Yazıcı, A. , Karbondioksit Atmosfer Kullanılarak Silika Jel İçinde Baryum Karbonat Kristallerinin Büyütülmesi , IIV. Kimya ve Kimya Müh.Sempozyumu , 620-621 , 1991.

11.) Kaya, M., Alkan, C., Hardalaç, D., Cici, M. , Çözeltide Düşey Sıcaklık Gradientinden Yararlanarak Kristal Büyütme , Kimya' 92, VIII. Kimya ve Kimya Müh. Semp. , 81-85 , İstanbul , 1992.

12.) Cici, M. , Hazar Gölü Su Kalitesi , 1. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu , 23-26 , Elazığ, 1995.

13.) Cici, M. , Hazar Gölü'nün Geleceği İle İlgili Koruma Önerileri , 1. Hazar Gölü ve Çevresi Sempozyumu , 259-262 , Elazığ , 1995.

14.) Saatçi, Y., Cuci, Y., Cici, M., Elazığ Atıksu Arıtma Tesisi'nin Keban Baraj Gölü Su Kalitesine Etkisi , I. Atıksu Semp., 331-335, Kayseri, 1998.

15.) Cici, M. , Harput'un Çevre Profili , Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu , 325-328 , Elazığ , 1998.

16.) Saatçi, Y., Cici, M., Bitkisel Yağ Sanayii Atıksularının Arıtımı ve Atıksulardan Metan Eldesi, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi , 101-110 , 2001.

17.) Cici , M., Çevre Eğitimi ve Öncelikleri . XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi , 13-15 Eylül 2006.

18.) Yılmaz, E., Yavuz, E., Gökçe, C. ve Cici, M., Gökova Plaj Sedimentindeki Fosfor Fraksiyonlarının Araştırılması, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, 2007.

 


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.) Cici, M., Özdemir, N., Çevre Kimyası Laboratuvar Uygulamaları, F.Ü. Mühendislik Fakültesi, Elazığ, 1995.

2.) Cici, M., Cuci Y., Saatçi Y., Çevre Mühendisliği El Kitabı, Fırat Üniversitesi Basımevi, Elazığ, 2004.


Diğer YayınlarPROJELER

1.) Bildik, M. Boybay, B. Solmaz, M. Cici, F. Tümen, 1989., Project Finel Report, The Effect of Industrial Wastes in the Elazığ District On The Environmental Pollution: I-Inorganic Wastes , TÜBİTAK ÇAĞ-114 TÜBİTAK , 1989.

2.) M. Boybay, M. Kaya, M.Cici, C. Alkan, M. Arslan , The Chacterization of Fly Ashes of Turkish Power Plants , FÜNAF-21 , F.Ü., Elazığ , 1990.

3.) Kaya,M., Arslan, M., Yazıcı, A., Cici, M. (Araştırmacı), Boybay, M., Alkan,C., Çukur, A., Yaman, M., Kunç, Ş. , Ergani Bakır Fabrikası Curuflarının Karakterizasyonu ve Liç Yöntemlerinin Geliştirilmesi , TÜBİTAK Proje No: KTÇAĞ-2 , TÜBİTAK , 1995.

4.) Cici, M., İpek, U. , Mezbaha ve Entegre Et Tesisleri Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği , FÜNAF Proje No:231 , F.Ü. FÜNAF , 1997.


ÖDÜLLER

Aday toplam 4 yayınından dolayı TÜBİTAK ve Rektörlükçe teşekkür belgeleri düzenlenerek para ödülü ile ödüllendirilmiştir.

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1986-1987 Eğitim ve Öğretim yılında NUFFIC(Netherlands Universities Foundation for International Cooperation) adlı kuruluş tarafından, Hollanda da IHE (International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering) adlı kursa, burslu olarak katılmış olup başarı ile sertifika almıştır.

Adayın kısa biografisi 

1.         Who’s who in Science &Engineering, 6th Edition, New Providence, USA.

2.         Who’s who in Turkey, 6th Edition, İstanbul, TÜRKİYE

3.         2000 Eminent Scientists of Today, 1st Edition, Cambridge, England. ansiklopedilerinde yayınlanmıştır

Muhtelif zamanlarda adli bilirkişilik , resmi ve özel kurumların İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurslarında eğiticilik yapmıştır.