Ünvanı

Öğr. Gör. Dr.

Hasan GÜLER

Adı-Soyadı

Hasan GÜLER

Doğum Yılı ve Yeri

05.11.1982 Nizip/GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Bilgisayar Teknolojileri

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

hasanguler@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 326 66

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ODTÜ/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

1999-2004

Yüksek Lisans

KSU/Fen Bilimleri Ensitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

2009-2012

Doktora

MKU/Fen Bilimleri Enstitüsü/Enformatik

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Gaziantep Kolej Vakfı

2004-2006

Öğretmen

Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu

2006-2011

Öğr. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2011-D. Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering

GPU ile Kumaş Hata Tespiti ve Sınıflandırılması

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanlığı 2017-Devam Ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GÜLER, H , ŞAHİNKAYASI, Y , ŞAHİNKAYASI, H . (2017). İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 186-207. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/341511 

GÜLER, H , ŞAHİNKAYASI, Y , ŞAHİNKAYASI, H . (2017). Öz Bakım Becerileri Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Kilis İli Örneği. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3), 433-456. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jocress/issue/32125/364366

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

GÜLER, H., ŞAHİNKAYASI, Y., & ŞAHİNKAYASI, H. (2017). Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Modeline Alternatif Bir Dijital Oyun Geliştirme Model Önerisi. Içinde INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM BOOK OF ABSTRACTS (s. 71). Sivas: Cumhuriyet University.

ŞAHİNKAYASI, Y., ŞAHİNKAYASI, H., & GÜLER, H. (2017). İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar. Içinde 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017 Abstract Proceedings (s. 218). İZMİR: Dokuz Eylül Üniversitesi.

ŞAHİNKAYASI, Y., & GÜLER, H. (2017). Öz Bakım Becerileri Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Okul Öncesi ÖğretmenAdaylarının Görüşleri: Kilis İli Örneği. Içinde 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017 Abstract Proceedings (s. 342). İZMİR: Dokuz Eylül Üniversitesi.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Bap projesi

Bap projesi

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER