Ünvanı

Prof. Dr.

Bektaş TEPE

Adı-Soyadı

Bektaş TEPE

Doğum Yılı ve Yeri

Sivas, 1978

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

bektastepe@kilis.edu.tr, bektastepe@yahoo.com

Telefon/Faks

0 328 814 26 66

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Bölümü

1996-2000

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı

2000-2002

Doktora

Cumhuriyet Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı

2002-2006

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2000-2006

Dr. Öğr. Üyesi

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2006-2010

Doç. Dr.

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2010-2013

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2013-2014

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2014-...

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Lamiaceae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması

Doktora Tezi

Rozmarinik asitin Satureja hortensis kallus kültürlerinde üretimi ve optimizasyonu

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1. Tıbbi ve aromatik bitkilerde yaygın olarak bulunan bazı hidroksibenzoik ve hidroksi sinnamik asitlerin in vitro antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi (2013). Aslıhan AYDOĞAN GÜRBÜZER, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

2. Bazı aromatik bitki türlerinin antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin araştırılması (2011). Pelin KARAMAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

3. Bazı şikimik asit metabolik yolu ürünlerinin antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin araştırılması (2012). Kemal SEVGİ, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

- Bitki Biyoteknolojisi; ekonomik öneme sahip endemik bitkilerden doku ve hücre kültürlerinin başlatılması

- Bitki doku ve hücre kültürlerinde sekonder metabolitlerin üretimi ve optimizasyonu

- Doku kültürlerinin özütlenmesi ve bitkisel özütlere, uçucu yağlara ve izole fitokimyasallara çeşitli biyoaktivite testlerinin uygulanması

- Etnofarmakoloji; halk arasında tedavi amacıyla kullanılan bitkilerden özüt ve uçucu yağların izole edilmesi ve bunların biyolojik aktivite testleri

- Biyoaktif bileşenlerin ayrılması ve saflaştırılması


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Dekan V., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2021-
Dekan V., Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Dekan V., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2017
Müdür V., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2017
Rektör Yardımcısı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017
Dekan V., Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2016-2016
Müdür, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Bölüm Başkanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2016-2017
Dış İlişkiler Koordinatörü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017
Dekan Yardımcısı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2014
Müdür, Sürekli Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜSEM) 2012-2013
Bölüm Başkanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi 2012-2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi 2008-2011

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Başkan, Mevzuat Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2018-2019
Yönetim Kurulu Üyesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Yönetim Kurulu Üyesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Yönetim Kurulu Üyesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2014/2017-2019
Yönetim Kurulu Üyesi, İlahiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Yönetim Kurulu Üyesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2016-2017
Yönetim Kurulu Üyesi, Ziraat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2016-2017
Yönetim Kurulu Üyesi, Fen Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi 2012-2012
Yönetim Kurulu Üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi 2012-2012
Yönetim Kurulu Üyesi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi (CUZEM) 2012-2012
Başkan, Yayın Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Başkan, Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017
Başkan, AR-GE ve Projeler Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Başkan, Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Başkan, İç Kontrol Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Başkan, Lisansüstü Eğitim İzleme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Başkan, Konukevi Denetleme Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Başkan, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017
Başkan, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017) 2014-2017
Başkan, Müfredat İnceleme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017
Başkan, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017
Başkan, Yapı İşleri Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2015
Başkan, Çevre Düzenleme ve Koruma Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2015
Başkan, Uluslar Arası Öğrenci Kabulü Daimi Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017
Başkan, Kütüphane Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2015
Başkan, Staj Komisyonu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2014
Başkan, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2016
Üye, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Üye, Yayın Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Üye, Danışma Kurulu, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Üye, Kalite Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2017-2019
Üye, Son Soruşturma Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2016-2017
Üye, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Üye, ÖYP ve Lisansüstü Eğitimi İzleme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2015-2017
Üye, Araştırma-Geliştirme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2014
Üye, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2013-2013
Üye, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Cumhuriyet Üniversitesi 2012-2013

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Baltaci, N., Aydogdu, N., Sarikurkcu, C., Tepe B. (2021). Onosma gracilis (Trautv.) and O. oreodoxa (Boiss. & Heldr.): Phytochemistry, in silicon docking, antioxidant and enzyme inhibitory activities. South African Journal of Botany, Kabul edildi.

2. Sarikurkcu, C., Ozer, M.S., Istifli, M.S., Sahinler, S.S., Tepe, B. (2021). Chromatographic profile and antioxidant and enzyme inhibitory activity of Sideritis leptoclada: and endemic plant from Turkey. South African Journal of Botany, Kabul edildi.

3. Keskin, F., Sarikurkcu, C., Akata, I., Tepe, B. (2021). Metal concentrations of wild edible mushroom species collected from Belgrad forest (Istanbul-Turkey) with their health risk assessments. Enviromental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-021-13235-8.

4. Sarikurkcu, C., Akata, I., Tepe, B. (2021). Metal concentration and health risk assessment of eight Russell mushrooms collected from Kizilcahamam-Ankara, Turkey. Enviromental Science and Pollution Research, 28, 15743-15754.

5. Sarikurkcu, C., Yildiz, D., Akata, I., Tepe, B. (2021). Evaluation of the metal concentrations of wild mushroom species with their health risk assessments. Enviromental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-020-11685-0.

6. Sarikurkcu, C., Sarikurkcu, R.T., Tepe, B. (2021). Campanula macrostachya: biological activity and identification of phenolics using a liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry system. Enviromental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-020-11695-y.

7. Sarikurkcu, C., Ceylan, O., Benabdallah, A., Tepe, B. (2021). Stachys germanica subsp. heldreichii (Boiss.) Hayek: phytochemical analysis, antioxidant and enzyme inhibitory activities. South African Journal of Botany, https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.11.009.

8. Istifli, E.S., Netz, P., Sihoglu Tepe, A., Husunet, T., Sarikurkcu, C., Tepe, B. (2021). In silico analysis of the interactions of certain flavonoids with the receptor-binding domain of 2019 novel coronavirus and cellular proteases and their pharmacokinetic properties. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, https://doi.org/10.1080/07391102.2020.1840444.

9. Arumugam, R., Sarikurkcu, C., Mutlu, M., Tepe, B. (2021). Sophora alopecuroides var. alopecuroides: Phytochemical composition, antioxidant and enzyme inhibitory activity of the methanol extract of aerial parts, flowers, leaves, and stems. South African Journal of Botany, https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.10.009.

10. Sarikurkcu, C., Sahinler, S.S., Husunet, M.T., Istifli, E.S., Tepe, B. (2020). Two endemic Onosma species (O. sieheana and O. stenoloba): A comparative study including docking data on biological activity and phenolic composition. Industrial Crops and Products, 154, 112656.

11. Sarikurkcu, C., Sahinler, S.S., Ceylan, O., Tepe, B. (2020). Onosma ambigens: phytochemical composition, antioxidant and enzyme inhibitory activity. Industrial Crops and Products, 154, 112651.

12. Istifli, E.S., Sihoglu Tepe, A., Sarikurkcu, C., Tepe, B. (2020). Interaction of certain monoterpenoid hydrocarbons with the receptor-binding domain of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), transmembrane serin protease 2 (TMPRSS2), cathepsin B, and cathepsin L (CatB/L) and their pharmacokinetic properties. Turkish Journal of Biology, 44, 242-264.

13. Sarikurkcu, C., Sahinler, S.S., Tepe, B. (2020). Onosma aucheriana, O. frustescens, and O. sericea: phytochemical profiling and biological activity. Industrial Crops and Products, 154, 112632.

14. Sarikurkcu, C., Sarikurkcu, R.T., Akata, I., Tepe, B. (2020). Metal concentration and health risk assessment of fifteen wild mushrooms collected from Ankara University Campus (Turkey). Environmental Science and Pollution Research, 27, 32474-32480.

15. Sarikurkcu, C., Sahinler, S.S., Ceylan, O., Tepe, B. (2020). Onosma pulchra: phytochemical composition, antioxidant, skin-whitening and anti-diabetic activity. Industrial Crops and Products, 154, 112632.

16. Sarikurkcu, C., Akata, I., Guven, G., Tepe, B. (2020). Metal concentration and health risk assessment of wild mushrooms collected from Black Sea region of Turkey. Environmental Science and Pollution Research, 27, 26419-26441.

17. Sarikurkcu, C., Sahinler, S.S., Tepe, B. (2020). Astragalus gymnolobus, A. leporinus var. hirsutus, and A. onobrychis: Phytochemical analysis and biological activity. Industrial Crops and Products, 150, 112366.

18. Raeisi, M., Hashemi, M., Aminzare, M., Bidkorpeh, F.G., Ebrahimi, M., Jannat, B., Tepe, B., Noori, S.M.A. (2020). Effects of sodium alginate and chitosan coating combined with three different essential oils on microbial and chemical attributes of rainbow trout fillets. Journal of Aquatic Food Product Technology, 29(3), 253-263.

19. Sarikurkcu, C., Locatelli, M., Tartaglia, A., Ferrone, V., Juszczak, A.M., Ozer, M.S., Tepe, B., Tomczyk, M. (2020). Enzyme and antioxidant activity of the water extracts from the plants Aesculus hippocastanum, Olea europea and Hypericum perforatum that are used as folk remedies in Turkey. Molecules, 25, 1202, doi: 10.3390/molecules25051202.

20. Raeisi, M., Bidkorpeh, F.G., Hashemi, M., Tepe, B., Moghaddam, Z., Mohammadi, M.A., Noori, S.M.A. (2019). Determination of the chemical composition, antibacterial and antioxidant effects of the essential oils of Zataria multiflora, Artemisia deracunculus, and Mentha piperita. Medical Laboratory Journal, 13(2), 1-7.

21. Sarikurkcu, C., Eskici, M., Karanfil, A., Tepe, B. (2019). Phenolic profile, enzyme inhibitory and antioxidant activities of two endemic Nepeta species: Nepeta nuda subsp. glandulifera and N. cadmea. South African Journal of Botany, 120, 298-301.

22. Kirkan, B., Sarikurkcu, C., Ozer, M.S., Cengiz, M., Atilgan, N., Ceylan, O., Tepe, B. (2018). Phenolic profile, antioxidant and enzyme inhibitory potential of Onosma tauricum var. tauricum. Industrial Crops and Products, 125, 549-555.

23. Sarikurkcu, C., Kirkan, B., Ozer, M.S., Ceylan, O., Atilgan, N., Cengiz, M., Tepe, B. (2018). Chemical characterization and biological activity of Onosma gigantea extracts. Industrial Crops and Products, 115, 323-329.

24. Kirkan B., Ozer, M.S., Sarikurkcu, C., Copuroglu, M., Cengiz, M.,  Tepe, B. (2018). Can the stalks of Papaver somniferum L. be an alternative source of bioactive components? Industrial Crops and Products, 2018, 1-5.

25. Kirkan B., Sarikurkcu, C., Copuroglu, M., Cengiz, M., Tepe, B. (2018). Is it possible to use the stalks of Gossypium hirsutum L., an important by-product of cotton cultivation, as an alternative source of bioactive components? European Food Research and Technology, 244, 1065-1071.

26. Ozer, M.S., Kirkan, B., Sarikurkcu, C., Cengiz, M., Ceylan, O., Atılgan, N., Tepe, B. (2018). Onosma heterophyllum: Phenolic composition, enzyme inhibitory and antioxidant activities. Industrial Crops and Products, 111, 179-184.

27. Ozer, M.S., Sarikurkcu, C., Ceylan, O., Akdeniz, I., Tepe, B. (2017). A comprehensive study on chemical composition, antioxidant and enzyme inhibition activities of the essential oils of Chenopodium botrys collected from three different parts of Turkey. Industrial Crops and Products, 107, 326-331.

28. Sarikurkcu, C., Targan, S., Ozer, M.S., Tepe, B. (2017). Fatty acid composition, enzyme inhibitory and antioxidant activities of the ethanol extracts of selected wild edible plants consumed as vegetable in the Aegean region of Turkey. International Journal of Food Properties, 20(3), 560-572.

29. Raeisi, M., Hashemi, M., Aminzare, M., Sadeghi, M., Jahani, T., Keshavarzi, H., Jebelli Javan, A., Mirshahidi, M., Tepe, B. (2016).  Comparative evaluation of phytochemical, antioxidant, and antibacterial properties from the essential oils of four commonly consuming plants in Iran. Journal of Food Quality and Hazards Control, 3(3), 107-113.

30. Turgut, N.H., Altun, A., Kara, H., Tepe, B., Ergul, M., Ergul, M., Tuncel, N.B., Yilmaz, N. (2016). Anticancer and antiangiogenic effects of methanol extracts of Lonicera caprifolium L. on C6 rat glioma cells. Cumhuriyet Medical Journal, 38(1), 6-19.

31. Raeisi, M., Tajik, H., Aminzare, M., Sangin Abadi, S., Yarahmadi, A., Yarahmadi, E., Tepe, B. (2016). The role of nisin monolaurin and EDTA in antibacterial effect of Rosmarinus officinalis L. and Cinnamomum zeylanicum Blume essential oils on foodborne pathogens. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19(7), 1709-1720.

32. Sarikurkcu, C., Cengiz, M., Uren, M.C., Ceylan, O., Orenc, T., Tepe, B. (2016). Phenolic composition, enzyme inhibitory and antioxidant activity of Bituminaria bituminosa. Food Science and Biotechnology, 25(5), 1299-1304.

33. Ozer, M.S., Sarikurkcu, C., Tepe, B. (2016). Phenolic composition, antioxidant and enzyme inhibitory activities of ethanol and water extracts of Chenopodium botrys. RSC Advances, 6(69), 64986-64992.

34. Tepe, B., Cakir, A., Sihoglu Tepe, A. (2016). Medicinal uses, phytochemistry and pharmacology of Origanum onites (L.): A review. Chemistry and Biodiversity, 13(5), 504-520.

35. Sarikurkcu, C., Uren, M.C., Kocak, M.S., Cengiz, M., Tepe, B. (2016). Chemical composition, antioxidant and enzyme inhibitory activities of the essential oils of three Phlomis species as well as their fatty acid compositions. Food Science and Biotechnology, 25(3), 687-693.

36. Sarikurkcu, C., Kocak, M.S., Calapoglu, M., Ocal, C., Tepe, B. (2016). Biological and phytochemical evaluation: Pseudevernia furfuracea as an alternative multifunctional agent. Journal of Functional Foods, 24, 11-17.

37. Kocak, M.S., Sarikurkcu, C., Cengiz, M., Kocak, S., Uren, M.C., Tepe, B. (2016). Salvia cadmica: Phenolic composition and biological activity. Industrial Crops and Products, 85, 204-212.

38. Raeisi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S.M., Tepe, B., Kiani, H., Khoshbakht, R., Shirzad Aski, H., Tadrisi, H. (2016). Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil, alone and in combination with monolaurin on Listeria monocytogenes. Veterinary Research Forum, 7(1), 7-11.

39. Kilic, I.H., Sarikurkcu, C., Karagoz, I.D., Uren, M.C., Kocak, M.S., Cilkiz, M., Tepe, B. (2016). A significant by-product of the industrial processing of pistachio: Shell skin! (RP-HPLC analysis, antioxidant and enzyme inhibitory activities of the methanol extract of Pistacia vera L. shell skins cultivated in Gaziantep-Turkey). RSC Advances, 6(2), 1203-1209.

40. Turgut, N.H., Mert, D.G., Kara, H., Egilmez, H.R., Arslanbas, E., Tepe, B., Gungor, H., Yilmaz, N., Tuncel, N.B. (2015). Effect of black mulberry (Morus nigra) extract treatment on cognitive impairment and oxidative stress status of D-galactose induced aging mice. Pharmaceutical Biology, 54(6), 1052-1064.

41. Sarikurkcu, C., Kocak, M.S., Tepe, B., Uren, M.C. (2015). An alternative antioxidative and enzyme inhibitory agent from Turkey: Robinia pseudoacacia L. Industrial Crops and Products, 78, 110-115.

42. Sarikurkcu, C., Tepe, B. (2015). Biological activity and phytochemistry of firethorn (Pyracantha coccinea M.J. Roemer). Journal of Functional Foods, 19, 669-675.

43. Sarikurkcu, C., Uren, M.C., Tepe, B., Cengiz, M., Kocak, M.S. (2015). Phlomis armeniaca: Phenolic compounds, enzyme inhibitory and antioxidant activities. Industrial Crops and Products, 78, 95-101.

44. Sarikurkcu, C., Ozer, M.S., Tepe, B., Dilek, E., Ceylan, O. (2015). Phenolic composition, antioxidant and enzyme inhibitory activities of acetone, methanol and water extracts of Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare L. Industrial Crops and Products, 76, 961-966.

45. Tepe, B., Cilkiz, M. (2015). A pharmacological and phytochemical overview on Satureja. Pharmaceutical Biology, 54(3), 375-412.

46. Sihoglu Tepe, A., Tepe, B. (2015). Traditional use, biological activity potential and toxicity of Pimpinella species. Industrial Crops and Products, 69, 153-166.

47. Sevgi, K., Tepe, B., Sarikurkcu, C. (2015). Antioxidant and DNA damage protection potentials of selected phenolic acids. Food and Chemical Toxicology, 77, 12-21.

48. Sarikurkcu, C., Tepe, B., Kocak, M.S., Uren, M.C. (2015). Metal concentration and antioxidant activity of edible mushrooms from Turkey. Food Chemistry, 175, 549-555.

49. Tepe, B. (2015). Inhibitory effect of Satureja on certain types of organisms. Records of Natural Products, 9(1) 1-18.

50. Sarikurkcu, C., Uren, M.C., Tepe, B., Cengiz, M., Kocak, M.S. (2014). Phenolic content, enzyme inhibitory and antioxidative activity potentials of Phlomis nissolii and P. pungens var. pungens. Industrial Crops and Products, 62, 333-340.

51. Ozer, H., Altun, A., Unver Saraydin, S., Soylu, S., Goktas, S., Tuncer, E., Sahin Inan, D., Koksal, B., Kaya Temiz, T., Tepe, B., Sen, M., Karadayi, K., Turan, M. (2013). Antitumoral effects of Salvia absconditiflora Greuter & Burdet syn. Salvia crptantha Monbret & Aucher ex Benth. on breast cancer. Indian Journal of Traditional Knowledge, 12(3), 390-397.

52. Tepe, B., Tuncer, E., Unver Saraydın, S., Ozer, H., Sen, M., Karadayi, K., Sahin Inan, D., Karadayi, S., Akin-Polat, Z., Akpulat, H.A., Duman, M., Koksal, B., Turan, M. (2013). Antitumoral effects of Allium sivasicum on breast cancer in vitro and in vivo. Molecular Biology Reports, 40(1), 597-604.

53. Tuncer, E., Unver-Saraydın, S., Tepe, B., Karadayı, S., Ozer, H., Sen, M., Karadayi, K., Inan, D., Elagoz, S., Akin-Polat, Z., Duman, M., Turan, M. (2013). Antitumor effects of Origanum acutidens extracts on human breast cancer. Journal of BUON (Journal of Balkan Union of Oncology), 18(1), 77-85.

54. Unver Saraydin, S., Tuncer, E., Tepe, B., Karadayi, S., Ozer, H., Sen, M., Karadayi, K., Inan, D., Elagoz, S., Akin-Polat, Z., Duman, M., Turan, M. (2012). Antitumoral effects of Melissa officinalis on breast cancer in vitro and in vivo. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13(6), 2765-2770.

55. Degerli, S., Tepe, B., Celiksoz, A., Malatyali, E. (2012). In vitro amoebicidal activity of Origanum syriacum and Origanum laevigatum on Acanthamoeba castelanii cysts and trophozoites. Experimental Parasitology, 131(1), 20-24.

56. Degerli, S., Tepe, B., Malatyali, E. (2012). Amoebicidal activity of the rhizomes and aerial parts of Allium sivasicum on Entamoeba histolytica. Parasitology Research, 111(1), 59-64.

57. Malatyali, E., Tepe, B., Degerli, S. (2012). In vitro amoebicidal activities of Satureja cuneifolia and Melissa officinalis on Acanthamoeba castellani cysts and trophozoites. Parasitology Research, 110(6), 2175-2180.

58. Sarikurkcu, C., Eryigit, F., Cengiz, M., Tepe, B., Cakir, A., Mete, E. (2012). Screening of the antioxidant activity of the essential oil and methanol extract of Mentha pulegium L. from Turkey. Spectroscopy Letters, 45(5) (Special Issue), 352-358.

59. Yumrutas, O., Sokmen, A., Akpulat, H.A., Ozturk, N., Daferera, D., Sokmen, M., Tepe, B. (2012). Phenolic acid contents, essential oil compositions and antioxidant activities of two varieties of Salvia euphratica from Turkey. Natural Product Research, 26(19), 1848-1851.

60. Tepe, B., Malatyali, E., Degerli, S. (2012). In vitro amoebicidal activities of Teucrium polium and T. chamaedrys on Acanthamoeba castellanii trophozoites and cysts. Parasitology Research, 110(5), 1773-1778.

61. Gursoy, N., Tepe, B., Akpulat, H.A. (2012). Chemical composition and antioxidant activity of the essential oils of Salvia palaestina (Bentham) and S. ceratophylla (L.). Record of Natural Products, 6(3), 278-287.

62. Sarikurkcu, C., Tepe, B., Solak, M.H., Cetinkaya, S. (2012). Metal concentrations of wild edible mushrooms from Turkey. Ecology of Food and Nutrition, 51(4), 346-363.

63. Degerli, S., Malatyali, E., Tepe, B. (2012). Screening of the in vitro amoebicidal activities of Pastinaca armenea (Fisch. & C.A. Mey.) and Inula oculus-christi (L.) on Acanthamoeba castellani cysts and trophozoites. Parasitology Research, 110(2), 565-570.

64. Malatyali, E., Tepe, B., Degerli, S., Akpulat, H.A. (2012). In vitro amoebicidal activity of four Peucedanum species on Acanthamoeba castellani cysts and trophozoites. Parasitology Research, 110(1), 167-174.

65. Tepe, B., Sarikurkcu, C., Alim, A., Akpulat H.A. (2011). Chemical composition, radical scavenging and antimicrobial activity of the essential oils of Thymus boveii and Thymus hyemalis. Records of Natural Products, 5(3), 208-220.

66. Tepe, B., Degerli, S., Arslan, S., Malatyali, E., Sarikurkcu, C. (2011). Determination of chemical profile, antioxidant, DNA damage protection and antiamoebic activities of Teucrium polium and Stachys iberica. Fitoterapia, 82(2), 237-246.

67. Tepe, B., Akpulat, H.A., Sokmen, M. (2011). Evaluation of the chemical composition and antioxidant activity of the essential oils of Peucedanum longifolium (Waldst. & Kit.) and P. palimbioides (Boiss.). Records of Natural Products, 5(2), 108-116.

68. Ozer, M.S., Sarikurkcu, C., Tepe, B., Can, S. (2010). Essential oil composition and antioxidant activities of alkanet (Alkanna tinctoria subsp. tinctoria). Food Science and Biotechnology, 19(5), 1177-1183.

69. Gursoy, N., Sarikurkcu, C., Tepe, B., Solak, M.H. (2010). Evaluation of antioxidant activities of 3 edible mushrooms: Ramaria flava (Schaef.: Fr.) Quel., Rhizopogon roseolus (Corda) T.M. Fries., and Russula delica Fr. Food Science and Biotechnology, 19(3), 691-696.

70. Sarikurkcu, C., Ozer, M.S., Eskici, M., Tepe, B., Can, Ş., Mete, E. (2010). Essential oil composition and antioxidant activity of Thymus longicaulis C. Presl. subsp. longicaulis var. longicaulis. Food and Chemical Toxicology, 48(7), 1801-1805.

71. Gursoy, N., Tepe, B., Sokmen, M. (2010). Evaluation of the chemical composition and antioxidant activity of the peel oil of Citrus nobilis. International Journal of Food Properties, 13(5), 983-991.

72. Sarikurkcu, C., Tepe, B., Karsli Semiz, D., Solak, M.H. (2010). Evaluation of metal concentration and antioxidant activity of three edible mushrooms from Mugla, Turkey. Food and Chemical Toxicology, 48(5), 1230-1233.

73. Alim, A., Goze, I., Goze, H.M., Tepe, B. (2009). In vitro antimicrobial and antiviral activities of the essential oil and various extracts of Salvia cedronella Boiss. Journal of Medicinal Plant Research, 3(5), 413-419.

74. Goze, I., Alim, A., Sihoglu-Tepe, A., Sokmen, M., Sevgi, K., Tepe, B. (2009). Screening of the antioxidant activity of essential oil and various extracts of Origanum rotundifolium Boiss. from Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 3(4), 246-254.

75. Sarikurkcu, C., Arisoy, K., Tepe, B., Cakir, A., Abali, G., Mete, E. (2009). Studies on the antioxidant activity of essential oil and different solvent extracts of Vitex agnus castus L. fruits from Turkey. Food and Chemical Toxicology, 47(10), 2479-2483.

76. Goze, I., Alim, A., Dag, S., Tepe, B., Akin Polat, Z. (2009). In vitro amoebicidal activity of Salvia staminea and S. caespitosa on Acanthamoeba castellani and their cytotoxic potentials on corneal cells. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 25(4), 293-298.

77. Gursoy, N., Tepe, B. (2009). Determination of the antimicrobial and antioxidative properties and total phenolics of two "endemic" Lamiaceae species from Turkey: Ballota rotundifolia L. and Teucrium chamaedrys C. Koch. Plant Foods for Human Nutrition, 64(2), 135-140.

78. Gursoy, N., Sihoglu Tepe, A., Tepe, B. (2009). Determination of in-vitro antioxidative and antimicrobial properties and total phenolic contents of Ziziphora clinopodioides, Cyclotrichium niveum and Mentha longifolia subsp. typhoides var. typhoides. Journal of Medicinal Food, 12(3), 684-689.

79. Ozan, F., Akin Polat, Z., Tepe, B., Er, K. (2008). Influence of storage media containing Salvia officinalis on survival of periodontal ligament cells. Journal of Contemporary Dental Practice, 9(6), 17-24.

80. Sarikurkcu, C., Tepe, B., Yamac, M. (2008). Evaluation of the antioxidant activity of four edible mushrooms from the Central Anatolia, Eskisehir-Turkey: Lactarius deterrimus, Suillus collitinus, Boletus edulis, Xerocomus chrysenteron. Bioresource Technology, 99(14), 6651-6655.

81. Akin Polat, Z., Vural, A., Ozan, F., Tepe, B., Ozcelik, S., Cetin, A. (2008). In vitro evaluation of the amoebicidal activity of garlic (Allium sativum) extract on Acanthamoeba castellani and its cytotoxic potential on corneal cells. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 24(1), 8-14.

82. Kelen, M., Tepe, B. (2008). Chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties of the essential oils of three Salvia species from Turkish flora. Bioresource Technology, 99(10), 4096-4104.

83. Sarikurkcu, C., Tepe, B., Daferera, D., Polissiou, M., Harmandar, M. (2008). Studies on the antioxidant activity of the essential oil and methanol extract of Marrubium globosum subsp. globosum (Lamiaceae) by three different chemical assays. Bioresource Technology, 99(10), 4239-4246.

84. Ozan, F., Tepe, B., Akin Polat, Z., Er, K. (2008). Evaluation of in vitro effect of Morus rubra (red mulberry) on survival of periodontal ligament cells. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology, 105(2), e66-e69.

85. Tepe, B. (2008). Antioxidant potentials and rosmarinic acid levels of the methanolic extracts of Salvia virgata (Jacq), S. staminea (Montbret & Aucher ex Bentham) and S. verbenaceae (L.) from Turkey. Bioresource Technology, 99(6), 1584-1588.

86. Kelen, M., Tepe, B. (2007). Screening of antioxidative properties and total phenolic compounds of various extracts of three different seed of grape varieties (Vitis vinifera L.) from Turkish flora. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(3), 403-408.

87. Akin Polat, Z., Tepe, B., Vural, A. (2007). In vitro effectiveness of Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus on Acanthamoeba castellani and its cytotoxic potential on corneal cells. Parasitology Research, 101(6), 1551-1555.

88. Tepe, B., Sokmen, A. (2007). Production and optimization of rosmarinic acid by Satureja hortensis L. callus cultures. Natural Product Research, 21(13), 1133-1144.

89. Akin Polat, Z., Vural, A., Tepe, B., Cetin, A. (2007). In vitro amoebicidal activity of four Allium species on Acanthamoeba castellani and their cytotoxic potentials on corneal cells. Parasitology Research, 101(2), 397-402.

90. Tepe, B., Daferera, D., Sihoglu Tepe, A., Polissiou, M., Sokmen, A. (2007). Antioxidant activity of the essential oil and various extracts of Nepeta flavida Hub.-Mor. from Turkey. Food Chemistry, 103(4), 1358-1364.

91. Tepe, B., Sihoglu Tepe, A., Daferera, D., Polissiou, M., Sokmen, A. (2007). Chemical composition and antioxidant activity of the essential oil of Clinopodium vulgare L. Food Chemistry, 103(3), 766-770.

92. Tepe, B., Sokmen, A. (2007). Screening of the antioxidative properties and total phenolic contents of three endemic Tanacetum subspecies from Turkish flora. Bioresource Technology, 98(16), 3076-3079.

93. Eminagaogu, O., Tepe, B., Yumrutas, O., Akpulat, H.A., Daferera, D., Polissiou, M., Sokmen, A. (2007). The in vitro antioxidative properties of the essential oils and methanol extracts of Satureja spicigera (K.Koch.) Boiss. and Satureja cuneifolia Ten. Food Chemistry, 100(1), 339-343.

94. Kartal, N., Sokmen, M., Tepe, B., Daferera, D., Polissiou, M., Sokmen, A. (2007). Investigation of the antioxidant properties of Ferula orientalis L. using a suitable extraction procedure. Food Chemistry, 100(2), 584-589.

95. Tepe, B., Eminagaoglu, O., Akpulat, H.A., Aydin, E. (2007). Antioxidant potentials and rosmarinic acid levels of the methanolic extracts of Salvia verticillata (L.) subsp. verticillata and S. verticillata (L.) subsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm. Food Chemistry, 100(3), 985-989.

96. Tepe, B., Akpulat, H.A., Sokmen, M., Daferera, D., Yumrutas, O., Aydin, E., Polissiou, M., Sokmen, A. (2006). Screening of the antioxidative and antimicrobial properties of the essential oils of Pimpinella anisetum and Pimpinella flabellifolia from Turkey. Food Chemistry, 97(4), 719-724.

97. Serkedjieva, J., Toshkova, R., Nikolova, M., Tsvetkova, R., Antonova, S., Roeva, I., Sokmen, M., Tepe, B., Gulluce, M., Sahin, F., Sokmen, A. (2006). Evaluation of some pharmacological activities of selected Bulgarian and Turkish medicinal plants. Antiviral Research, 70(1), A87-A87.

98. Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., Yumrutas, O., Sokmen, A. (2006). Screening of antioxidative properties of the methanolic extracts of Pelargonium endlicherianum Fenzl., Verbascum wiedemannianum Fisch. & Mey., Sideritis libanotica Labill. subsp. linearis (Bentham) Borm., Centaurea mucronifera DC and Hieracium cappadocicum Freyn from Turkish flora. Food Chemistry, 98(1), 9-13.

99. Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., Sokmen, A. (2006). Screening of the antioxidant potentials of six Salvia species from Turkey. Food Chemistry, 95(2), 200-204.

100. Tepe, B., Sokmen, M., Sokmen, A., Daferera, D., Polissiou, M. (2005). Antimicrobial and antioxidative activity of the essential oil and various extracts of Cyclotrichium origanifolium (Labill.) Manden. & Scheng. Journal of Food Engineering, 69(3), 335-342.

101. Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., Sokmen, A. (2005). In vitro antioxidant activities of the methanol extracts of five Allium species from Turkey. Food Chemistry, 92(1), 89-92.

102. Donmez, E., Tepe, B., Daferera, D., Polissiou, M. (2005). Composition of the essential oil of Achillea schischkinii Sosn. (Asteraceae) from Turkey. Journal of Essential Oil Research, 17(5), 575-576.

103. Akpulat, H.A., Tepe, B., Sokmen, A., Daferera, D., Polissiou, M. (2005). Composition of the essential oils of Tanacetum argyrophyllum (C. Koch) Tvzel. var. argyrophyllum and Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. (Asteraceae) from Turkey. Biochemical Systematics and Ecology, 33(5), 511-516.

104. Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., Sokmen, A. (2005). In vitro antioxidant activities of the methanol extracts of four Helichrysum species from Turkey. Food Chemistry, 90(4), 685-689.

105. Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., Daferera, D., Polissiou, M., Sokmen, A. (2005). Antioxidative activity of the essential oils of Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus and Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. rosulans. Journal of Food Engineering, 66(4), 447-454.

106. Tepe, B., Daferera, D., Sokmen, A., Sokmen, M., Polissiou, M. (2005). Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and various extracts of Salvia tomentosa Miller (Lamiaceae). Food Chemistry, 90(3), 333-340.

107. Tepe, B., Daferera, D., Sokmen, M., Polissiou, M., Sokmen, A. (2004). The in vitro antioxidant and antimicrobial activities of the essential oil and various extracts of Origanum syriacum L. var. bevanii. Journal of the Science of Food and Agriculture, 84(11), 1389-1396.

108. Sokmen, A., Gulluce, M., Akpulat, H.A., Daferera, D., Tepe, B., Polissiou, M., Sokmen, M., Sahin, F. (2004). The in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and methanol extracts of endemic Thymus spathulifolius. Food Control, 15(8), 627-634.

109. Sokmen, M., Serkedjieva, J., Daferera, D., Gulluce, M., Polissiou, M., Tepe, B., Akpulat, H.A., Sahin, F., Sokmen, A. (2004). In vitro antioxidant, antimicrobial and antiviral activities of the essential oil and various extracts from herbal parts and callus cultures of Origanum acutidens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(11), 3309-3312.

110. Tepe, B., Daferera, D., Sokmen, M., Polissiou, M., Sokmen, A. (2004). In vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and various extracts of Thymus eigii M. Zohary et P.H. Davis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(5), 1132-1137.

111. Tepe, B., Dönmez, E., Ünlü, M., Candan, F., Daferera, D., Vardar-Ünlü, G., Polissiou, M., Sökmen, A. (2004). Antimicrobial and antioxidative activities of the essential oils and methanol extracts of Salvia cryptantha (Montbret et Aucher ex Benth.) and Salvia multicaulis (Vahl). Food Chemistry, 84(4), 519-525.

112. Candan, F., Ünlü, M., Tepe, B., Daferera, D., Polissiou, M., Sökmen, A., Akpulat, H.A. (2003). Antioxidant and antimicrobial activity of the essential oil and methanol ectracts of Achillea millefolium subsp. millefolium Afan. (Asteraceae). Journal of Ethnopharmacology, 87(2-3), 215-220.

113. Vardar-Ünlü, G., Candan, F., Sökmen, A., Daferera, D., Polissiou, M., Sökmen, M., Dönmez, E., Tepe, B. (2003). Antimicrobial and antioxidant activity of the essential oil and methanol extracts of Thymus pectinatus Fish. et Mey. var. pectinatus (Lamiaceae). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(1), 63-67.

114. Ünlü, M., Daferera, D., Dönmez, E., Polissiou, M., Tepe, B., Sökmen, A. (2002). Compositions and the in vitro antimicrobial activities of the essential oils of Achillea setacea and Achillea teretifolia (Compositae). Journal of Ethnopharmacology, 83(1-2), 117-121.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Karagoz, I.D., Cakir, A., Tepe, B., Kilic, I.H., Ozaslan M. (2016). Investigation of the effects of xanthanolides isolated from the prickly fruits of Xanthium. 4th International BAU Drug Design Congress, 13-15 Ekim, İstanbul-TÜRKİYE.

2. Kara, H., Turgut, N.H., Eğilmez, R., Mert, D.G., Tepe, B., Arslanbaş, E., Güngör, H. (2014). Lonicera caprifolium L. attenuates cognitive impairment induced by D-galactose in mice via inhibition of oxidative stress. 5th International Congress on Cell Membranes and Calcium Signaling and TRP Channels, 09-12 Eylül, Isparta-TÜRKİYE.

3. Sokmen, A., Sokmen, M., Tepe, B., Daferera, D. (2003). The in vitro antioxidant activity of the essential oil and crude plant extracts and callus cultures of Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart. 3rd International Symposium on Natural Drugs, 02-04 Ekim, Napoli-İTALYA.

4. Tepe, B., Daferera, D., Sökmen, M., Sökmen, A., Dönmez, E., Polissiou, M. (2003). In vitro antioxidant activity of the essential oil of Achillea schischkinii. 6th International Conference on Biotherapy (ICB), 16-20 Haziran, Sivas-TÜRKİYE.

5. Tepe, B., Daferera, D., Ünlü, M., Polissiou, M., Sökmen, A., Çelik, N. (2002). The in vitro antimicrobial activities of the essential oils and various extracts of Cyclotrichium origanifolium (Labill) Manden et Scheng. and Salvia tomentosa MILLER. (Lamiaceae). 1st International Congress on the Chemistry of Natural products (ICNP), 16-19 Ekim, Trabzon-TÜRKİYE.

6. Tepe, B., Daferera, D., Ünlü, M., Polissiou, M., Sökmen, A., Dönmez, E. (2002). Composition and the in vitro antimicrobial activities of the essential oils of Thymus eigii (M. Zohary et P.H.Davis) and Origanum syriacum (L.) var. bevanii (Holmes). 1st International Congress on the Chemistry of Natural products (ICNP), 16-19 Ekim, Trabzon-TÜRKİYE.

7. Tepe, B., Sökmen, M., Daferera, D., Polissiou, M., Kartal, N. (2002). The in vitro DPPH radical scavenging and antioxidant activities of the essential oils and various extracts of some Lamiaceae species. 1st International Congress on the Chemistry of Natural products (ICNP), 16-19 Ekim, Trabzon-TÜRKİYE.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Turgut, N.H., Mert, D.G., Kara, H., Eğilmez, H.R., Arslanbaş, E., Tepe, B., Güngör, H., Yılmaz, N., Tuncel, N.B. (2015). Morus nigra L. ekstraktının D-galaktoz ile indüklenen yaşlı farelerde kognitif bozukluk ve oksidatif stres üzerine etkisi. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu), 07-10 Eylül, Ankara.

2. Turgut, N.H., Altun, A., Kara, H., Tepe, B., Ergül, M., Ergül, M., Tuncel, N.B., Yılmaz, N. (2015). C6 sıçan glioma hücreleri üzerinde Lonicera caprifolium L. metanol ekstraktlarının anti-kanser ve anti-anjiyogenik etkileri. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu), 07-10 Eylül, Ankara.

3. Kaderoglu Ersoy, N., Kaya, Y., Tepe, B. (2014). Bitkilerde bulunan rutin flavonoidinin DNA koruyucu aktivitesinin araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

4. Karaman, P., Tepe, B. (2014). Bazı aromatik bitkilerin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

5. Karagoz, I.D., Kilic, I.H., Cakmak, A., Tepe, B., Husunet, M.T., Cilkiz, M., Agul, H., Ozaslan, M. (2012). Pistacia khinjuk bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir.

6. Kilic., I.H., Tepe, B., Guzel, C.B., Karagoz, I.D., Ozaslan, M., Koruk, M., Cilkiz, M., Husunet, M.T. (2012). Kombucha mantarıyla çay ve Pistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

7. Tepe, B., Kilic, I.H., Ozaslan, M., Karagoz, I.D., Guzel, C.B., Cilkiz, M., Husunet, M.T., Cevikbas, S., Koruk, M., Akgul, H. (2012). Pistacia terebinthus bitkisinin meyve perikarpının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

8. Ozaslan, M., Cakmak, A., Tepe, B., Guzel, C.B., Karagoz, I.D., Kilic, I.H., Akgul, H., Cilkiz, M., Husunet, M.T. (2012). Alkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

9. Cilkiz, M., Kilic, I.H., Tepe, B., Karagoz, I.D., Husunet, M.T., İsler, D., Guzel, C.B., Akgul, H., Ozaslan, M. (2012). Pistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği, antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, İzmir.

10. Tepe, B., Degerli, S., Arslan, S., Malatyali, E., Sarikurkcu, C. (2009). Teucrium polium L. ve Stachys iberica'nın su özütlerinin DNA koruyucu, antioksidan ve antiameboik ekilerinin araştırılması. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 01-07 Kasım, Adana.

11. Sarıkürkçü, C., Tepe, B., Solak, M.H. (2007). Muğla yöresinde yetişen bazı yenilebilir mantarların antioksidan aktivitelerinin incelenmesi. XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 26-29 Ekim, Aydın.

12. Tepe, B., Sokmen, A. (2006). Rozmarinik asit’in Satureja hortensis L. kallus kültürlerinde üretimi ve optimizasyonu. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Aydın.

13. Tepe, B., Sokmen, M., Akpulat, H.A., Yumrutas, O., Aydın, E., Sokmen, A. (2005). Pimpinella anisetum ve P. flabellifolia’dan elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül, Eskişehir.

14. Çetinkaya, S., Akpulat, H.A., Tepe, B. (2004). Mayana (Foeniculum vulgare Miller) bitkisindeki uçucu yağ bileşenlerinin GC-MS ile analizi. V. Ulusal Kromatografi Kongresi, 30 Haziran-2 Temmuz, Eskişehir.

15. Tepe, B., Sökmen, M., Akpulat, H.A., Daferera, D., Polissiou, M., Sökmen, A, (2004). Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus ve T. sipyleus subsp. sipyleus var. rosulans bitkilerinin uçucu yağ içeriklerinin ve antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

16. Tepe, B., Sökmen, M., Akpulat, H.A., Sökmen, A. (2004). Bazı Allium türlerinden elde edilen metanol (MeOH) özütlerinin antioksidan aktivitelerinin araştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

17. Tepe, B., Sökmen, M., Akpulat, H.A., Sökmen, A. (2004). Bazı Helichrysum türlerinden elde edilen metanol (MeOH) özütlerinin antioksidan aktivitelerinin araştırılması. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

18. Sökmen, A., Tepe, B., Sökmen, M., Serkedjieva, J., Daferera, D. (2004). Origanum acutidens kallus kültürlerinden ve toprak üstü kısımlarından elde edilen çeşitli özütlerin in vitro antioksidan ve antiviral aktivitelerinin incelenmesi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

19. Alphan-Çevik, B., Tepe, B., Sökmen, M., Sökmen, A. (2004). Bazı besi ortamı bileşenlerinin Satureja hortensis L. (Lamiaceae) doku kültürlerinde büyüme, farklılaşma ve fenoliklerin bitikimi üzerine etkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana.

20. Kartal, N., Sökmen, M., Tepe, B., Sökmen, A. (2003). Rosmarinik asitin kolon kromatografik izolasyonu. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 08-11 Eylül, İstanbul.

21. Kartal, N., Sökmen, M., Sökmen, A., Tepe, B. (2002). Farklı işlemlerle izole edilen bitki ekstraktlarının antioksidan özelliği ve kromatografik analizleri. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

22. Candan, F., Sökmen, A., Tepe, B., Şahin, S., Dönmez, E. (2002). Origanum acutidens (Hand. Mazz.) Letswaart bitkisinin metanol özütü, uçucu yağı ve kallus kültürlerinin antioksidan ve radikal temizleme özellikleri. XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yardımcı Araştırmacı, Kalkınma Bakanlığı Projesi, Proje No: 2011BŞV1222, (2011-), Devam ediyor (6.000.000,00TL).

2. Xanthium strumarium’un dikenli meyvelerinden izole edilen ksantanolit’lerin glioma üzerine antitümöral etkilerinin araştırılması. Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK,  Proje No: 114Z574, (2014-2017), Proje tamamlandı (75.594,00 TL).

3. Türkiye’de yetişen bazı bitki türlerinin fenolik asit içeriklerinin yaşlanma karşıtı ve DNA koruyucu etkilerinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı  Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: V-012, (2012-2015), Proje tamamlandı (195.000,00 TL).

4. Tıbbi ve aromatik bitkilerde yaygın olarak bulunan bazı hidroksibenzoik ve hidroksi sinnamik asitlerin in vitro antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-354, (2011-2014), Proje tamamlandı (9.992,00 TL).

5. Bazı bitkisel fenolik asitlerin in vitro antioksidan aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-353, (2011-2013), Proje tamamlandı (9.964,00 TL).

6. Ateroskleroz ile bazı inflamatuar genetik belirteçler arasındaki ilişkinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-340, (2011-2014), Proje tamamlandı (101.000,00 TL).

7. Ülkemizde yetişen bazı bitki türlerinin anti-parazitik ve DNA koruyucu aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-346, (2011-2015), Proje tamamlandı (150.817,67 TL).

8. Bazı şikimik asit metabolik yolu ürünlerinin antioksidan ve DNA koruyucu aktivitelerinin araştırılması. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-337, (2011-2012), Proje tamamlandı (9.955,00 TL).

9. Antitümöral etkileri saptanan bazı bitki özlerinin ileri düzeyde araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: T-383, (2009-2011), Proje tamamlandı (103.070,00 TL).

10. Lamiaceae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal, antioksidan ve sitotoksik aktivitelerinin incelenmesi. Proje Yürütücüsü, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-256, (2009-2011), Proje tamamlandı (108.571,00 TL).

11. Peucedanum genusunun Türkiye'deki revizyonu ve uçucu yağlarının antioksidan aktivitelerinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-190, (2006-2008), Proje tamamlandı (30.000,00 TL).

12. Rozmarinik asitin Satureja hortensis L. kallus kültürlerinde üretimi ve optimizasyonu. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-164, (2004-2006), Proje tamamlandı (5.000,00 TL).

13. Bazı Türk ve Bulgar tıbbi bitkilerinin biyolojik aktiviteleri. Yardımcı Araştırmacı, TÜBİTAK ve Bulgaristan Bilimler Akademisi, Proje No: TBAG-U/69 (103T001), (2003-2006), Proje tamamlandı (86.655,00 TL).

14. Sivas Yöresine ait bazı endemik bitkilerin ve bu bitkilerden başlatılacak bazı doku kültürlerinin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin incelenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-88, (2000-2003), Proje tamamlandı (14.500,00 TL).

15. Lamiaceae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması. Yardımcı Araştırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-123, (2001-2002), Proje tamamlandı (700,00 TL).

ÖDÜLLER

- 2017 yılında European Journal of Nutrition & Food Safety adlı dergi tarafından ‘Mükemmel Hakemlik’ ödülüne layık görülmüştür (Belge için tıklayınız).

- Thomson Reuters veritabanı tarafından yayınlanan rapora göre, dünya genelinde en çok atıf alan 3125 araştırmacı arasında yer alarak ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve Türkiye’den yalnızca 9 kişinin bulunduğu ve ‘Bilim Oscarları’ olarak da bilinen ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde (The World’s Most Influentıal Minds-2015) yer almıştır.

- Araştırmacı ayrıca 2000-2011 yılları arasında hakem olarak sunduğu katkılardan dolayı American Chemical Society tarafından başarı ödülü ile ödüllendirilmiştir.

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER