KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

 


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı
(2020 Yaz Dönemi) İlanının İptaline İlişkin Duyuru

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2020 tarihli ve 43501582-50.99-E.8615756 sayılı yazısı ile Yüksekögretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2020 tarihli ve 75850160-104.01.07.01-E.40516 sayılı yazısı gereği üniversitemiz tarafından 2020 yaz döneminde açılması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin duyurunun ve başvuruların iptaline karar verilmiştir.
    

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.