KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

 

İhale Ön Yeterlik İlanı

 

 

20 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/f maddesi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esaslarının 19’uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

 

 

 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız...

 

 

 

 

                       
Duyuru İletişim Bilgileri
Yayın Tarihi : 17.08.2015
Duyuru Birimi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İlgili Adı Soyadı : Ahmet CAN
Telefon 0348 814 10 86 - 1236
Email : imidb@kilis.edu.tr