Üniversitemizde "Aile Çalıştayı" Düzenlendi

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Aile Çalıştayı", Üniversitemiz ve Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Ülkemizdeki sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için görüşlerin derlendiği çalıştayın açılış konuşmasını, Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç yaptı. Kılınç konuşmasında, kültürümüzde ailenin önemine değinirken kültürel temellerini koruyarak aile kurumunun daha ileriye nasıl götürebileceğini konuşmak üzere toplandıklarını belirtti.

Çalıştayın ilk konuşmasını Öğr. Gör. Zeynep Büşra Korkmaz, "Aile, Eşitlik ve Adalet" başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi. Korkmaz sunumunda; aile, çocuk sayısı, kadın istihdamı, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa, yasal düzenleme önerileri hakkında bilgiler verdi. Bu bölümde, ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışıldı.

Çalıştayın ikinci konuşmasını Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bıyıkbeyi, "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah" başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi. Bıyıkbeyi sunumunda; aile refahı, aile refahını arttırıcı önlemler, sosyal kalkınma, sosyal kalkınmanın temel bileşenleri, aile kalkınması üzerine aileler için ve kamu için önerilerden bahsetti. Bu bölümde ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla ailelere yönelik alınabilecek ek tedbirler tartışıldı.

Çalıştayın üçüncü konuşmasını Öğr. Gör. Dr. Yıldız Burcu Doğan, "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme" başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi. Doğan sunumunda; aile yaşam döngüsü ve aile yaşam döngüsünde evrelerden bahsetti. Bu bölümde ailenin hayat boyu gelişim ve öğrenme süreçlerini destekleyerek aile yaşam döngüsünde aileye işlevsellik kazandırılacak ve ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurlar tartışıldı.

Çalıştayın dördüncü konuşmasını Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları, "Aile, Çevre ve İklim" başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi. Harunoğulları sunumunda; aile dostu mekânlar/kentler, afet ve acil durum nedir ve alınabilecek önlemler nelerdir, iklim değişimi ve tüketim konularına değindi. Bu bölümde aile dostu mekânlar oluşturularak ailelerin uygun yerlerde barınmalarına ve sosyalleşmelerine destek sağlayacak, afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini arttıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar tartışıldı. 

Çalıştayın beşinci konuşmasını Öğr. Gör. Kübra Yavuz, "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme" başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi. Yavuz sunumunda; aile, teknoloji ve dijitalleşme, dijital çocukluk, dijital ebeveynlik konularına değindi. Bu bölümde ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitesinin arttırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi tartışıldı.

Çalıştayın altıncı konuşmasını ise Psikolojik Danışman Seydi Çiftçi ve Sosyal Çalışmacı Serhat Aktan "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler - Genel Değerlendirme, Kapanış" başlıklı sunumuyla gerçekleştirdi. Bu bölümde aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve öneriler tartışıldı.

Çalıştay, katılım belgelerinin takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.